• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

OBRADOWAŁ TRÓJSTRONNY ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO GÓRNIKÓW W FORMIE ONLINE

Byslawluk

lut 2, 2021
W jego trakcie przypomnieliśmy o zgłaszanych przez nas uwagach i wniosków wskazując, że jak sama nazwa zespołu wskazuje, to musi się on zająć także w ramach transformacji energetycznej bezpieczeństwem socjalnym.

Czyli sprawami emerytalnymi, w tym przywrócić pracownikom przeróbki wcześniejszy wiek emerytalny, a także ustanowić emerytury stażowe, uregulować drażliwy problem rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla itd.

Całość naszych zgłoszonych spraw zamieściliśmy na czacie w trakcie obrad Zespołu, które wraz z rzutem ekranu zamieszczamy poniżej:

 

Również przypomnieliśmy, o tym, że przed likwidacją obecnych miejsc pracy należy utworzyć nowe równoważne tzw. zielone miejsca pracy oraz mówić o tzw. „śladzie węglowym” i jego opodatkowania w ramach transformacji energetycznej i polityce klimatycznej. Zapytaliśmy również wprost, czy jest, i jaka jest rola oraz miejsce Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. brana pod uwagę w ramach rozmów dotyczących umowy społecznej i pomocy publicznej?

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jest miejsce w ramach transformacji energetycznej dla SRK S.A., a sprawami społecznymi rząd będzie się zajmował, natomiast problematyka śladu węglowego powinna być tematem do szerszej dyskusji w zakresie prac Zespołu. 

Zwróciliśmy również uwagę, że wciąż brak nowej górniczej ustawy, która miała być gotowa z godnie z planem prac Ministerstwa Aktywów Państwowych w IV kwartale roku 2020, a także na  fakt, że ostatni  dokument UE dotyczący pomocy publicznej, to Decyzja Rady 787 UE w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla. Według jego art. 3, to pomoc mogła być udzielona do końca roku 2018, a więc trzeba będzie negocjować traktatowo nowe środki Także przypomnieliśmy, że zgodnie z zdefiniowanymi w załączniku nr 1 do Decyzji Rady 787, kosztami jakie można ponieść  z rezerwy na koszty dokonane wyłącznie przez przedsiębiorstwa, które zamknęły lub zamykają jednostki produkcyjne węgla, zwracając szczególną uwagę na koszty na wypłatę emerytur i świadczeń, poza systemem ustawowym,  a także na koszty dostawy darmowego węgla lit c) oraz e):c) wypłata emerytur i świadczeń, poza systemem ustawowym, pracownikom, którzy stracili lub tracą pracę oraz pracownikom uprawnionym do takich wypłat przed zamknięciem kopalni;

e) dostawa darmowego węgla dla pracowników, którzy stracili lub tracą pracę i dla pracowników uprawnionych do takich dostaw przed zamknięciem kopalni, lub ekwiwalent pieniężny. 


Tutaj link: DECYZJA​_RADY​_787​_UE​_w​_sprawie​_pomocy​_państwa​_ułatwiającej​_zamykanie​_niekonkurencyjnych​_kopalń​_węgla.pdf 0.74MB

 

Na wniosek Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Zespół przyjął przez aklamację stanowisko w sprawie wpływu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego na firmy i instytucje działające w jego otoczeniu oraz wsparcia niezbędnego dla tej grupy podmiotów.

Dodaj komentarz