OBRADOWAŁ TRÓJSTRONNY ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO GÓRNIKÓW W FORMIE ONLINE

slawluk
Odwiedzona strophna: 591
1 0
Czas czytania:1 Minut
W jego trakcie przypomnieliśmy o zgłaszanych przez nas uwagach i wniosków wskazując, że jak sama nazwa zespołu wskazuje, to musi się on zająć także w ramach transformacji energetycznej bezpieczeństwem socjalnym.

Czyli sprawami emerytalnymi, w tym przywrócić pracownikom przeróbki wcześniejszy wiek emerytalny, a także ustanowić emerytury stażowe, uregulować drażliwy problem rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla itd.

Całość naszych zgłoszonych spraw zamieściliśmy na czacie w trakcie obrad Zespołu, które wraz z rzutem ekranu zamieszczamy poniżej:

 

Również przypomnieliśmy, o tym, że przed likwidacją obecnych miejsc pracy należy utworzyć nowe równoważne tzw. zielone miejsca pracy oraz mówić o tzw. „śladzie węglowym” i jego opodatkowania w ramach transformacji energetycznej i polityce klimatycznej. Zapytaliśmy również wprost, czy jest, i jaka jest rola oraz miejsce Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. brana pod uwagę w ramach rozmów dotyczących umowy społecznej i pomocy publicznej?

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jest miejsce w ramach transformacji energetycznej dla SRK S.A., a sprawami społecznymi rząd będzie się zajmował, natomiast problematyka śladu węglowego powinna być tematem do szerszej dyskusji w zakresie prac Zespołu. 

Zwróciliśmy również uwagę, że wciąż brak nowej górniczej ustawy, która miała być gotowa z godnie z planem prac Ministerstwa Aktywów Państwowych w IV kwartale roku 2020, a także na  fakt, że ostatni  dokument UE dotyczący pomocy publicznej, to Decyzja Rady 787 UE w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla. Według jego art. 3, to pomoc mogła być udzielona do końca roku 2018, a więc trzeba będzie negocjować traktatowo nowe środki Także przypomnieliśmy, że zgodnie z zdefiniowanymi w załączniku nr 1 do Decyzji Rady 787, kosztami jakie można ponieść  z rezerwy na koszty dokonane wyłącznie przez przedsiębiorstwa, które zamknęły lub zamykają jednostki produkcyjne węgla, zwracając szczególną uwagę na koszty na wypłatę emerytur i świadczeń, poza systemem ustawowym,  a także na koszty dostawy darmowego węgla lit c) oraz e):c) wypłata emerytur i świadczeń, poza systemem ustawowym, pracownikom, którzy stracili lub tracą pracę oraz pracownikom uprawnionym do takich wypłat przed zamknięciem kopalni;

e) dostawa darmowego węgla dla pracowników, którzy stracili lub tracą pracę i dla pracowników uprawnionych do takich dostaw przed zamknięciem kopalni, lub ekwiwalent pieniężny. 


Tutaj link: DECYZJA​_RADY​_787​_UE​_w​_sprawie​_pomocy​_państwa​_ułatwiającej​_zamykanie​_niekonkurencyjnych​_kopalń​_węgla.pdf 0.74MB

 

Na wniosek Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Zespół przyjął przez aklamację stanowisko w sprawie wpływu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego na firmy i instytucje działające w jego otoczeniu oraz wsparcia niezbędnego dla tej grupy podmiotów.

Informacje o autorze postów

slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Next Post

NOWA POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 ROKU, CZY TO ŚCIEŻKA KOLONIZACJI EKONOMICZNEJ Z UTRATĄ SUWERENNOŚCI?

W TRAKCIE OBRAD GÓRNICZEGO ZESPOŁU – Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Najważniejsze elementy polityki energetycznej Polski do 2040 r. W 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc. […]