• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NOWA POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 ROKU, CZY TO ŚCIEŻKA KOLONIZACJI EKONOMICZNEJ Z UTRATĄ SUWERENNOŚCI?

Byslawluk

lut 2, 2021
W TRAKCIE OBRAD GÓRNICZEGO ZESPOŁU – Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

Najważniejsze elementy polityki energetycznej Polski do 2040 r.

W 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc.
W przypadku energetyki wiatrowej na morzu – moc zainstalowana osiągnie: ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r.
W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.
Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r.
Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.
Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.
Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw.

Od razu odpowiadamy na pytanie, co my, jako ZZ „Przeróbka”, sądzimy o dzisiejszym fakcie przyjęcia Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, przez Radę Ministrów, której de facto, jeszcze nawet na oczy nie widzieliśmy?

Wiemy jednak, że pomimo, iż nie była ona jeszcze upubliczniona, to jej projekt podlegał konsultacjom publicznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Owe konsultacje były międzyresortowe i zostały zakończone 31 grudnia 2020 r. W ich wyniku projekt uzyskał pozytywną opinię Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, a także uzyskał pozytywną ocenę o zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju, tj. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wydaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W tym samym czasie projekt PEP2040 uzyskał także pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych w KPRM. Jego pełna treść zostanie opublikowana wraz z uchwałą Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. I dopiero wówczas będziemy mogli powiedzieć, czy złamane zostało porozumienie z 25 września 2020 r. w zakresie pkt 4, który stanowi, że: „4. Ostateczny kształt Polityki Energetycznej Państwa uzależniony będzie mi. in. od treści Umowy społecznej regulującej funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego.”?

Niemniej jednak, nie znając jeszcze ostatecznej treści „Umowy…”, to może się paradoksalnie okazać, że PEP2040 uwzględnia „Umowę…”. Biorąc pod uwagę powyższe, bardzo zastanawia milcząca postawa NSZZ „Solidarność”, który będąc na styku władzy, który przypomina układ AWS, z pewnością doskonale wie, jaki jest ostateczny kształt PEP2040. Czekamy zatem na to, aż sama „S” wydusi z siebie tą tajemną wiedzę wraz z pozostałymi sygnatariuszami „Porozumienia z 25.09.2021 r. …”, zakomunikuje górniczym załogą swą transformacyjną narrację energetycznego nowego zielonego ładu (green deal).

Warto nadmienić, że dziś nawet w trakcie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników na temat nowej PEP2040, padł wniosek strony związkowej o wypowiedzenia się na jej przedstawicieli rządu. I po mimo nalegań w tej sprawie związkowców, to nic, a nic strona rządowa powiedzieć nie chciała. Jednakże z pewnością, o całej polityce w tej polityce doskonale wie sama „S”. Tutaj link, który usuwa wszystkie wątpliwości w tej sprawie:

Piotr Duda spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Główny temat – energetyka (tysol.pl)

Dlatego bardzo, ale to bardzo jesteśmy ciekawi, jak to się wszystko dalej potoczy, i czym skończy? Obyśmy jednak nie doczekali się w Polsce kolonizacji ekonomicznej z utratą naszej suwerenności energetycznej, impotencją technologiczną i nietrafionymi inwestycjami offshoringowymi innych krajów w Polsce, które będą beneficjentami tych inwestycji, jak to już zaczyna mieć miejsce w przypadku morskich ferm wiatrowych, na których zarobią Kanadyjczycy.

Dodaj komentarz