• pon.. cze 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

OKUPACYJNE CZEKANIE NA TARASA I WŁAŚCICIELA

Byslawluk

lis 13, 2014

W trakcie spotkania związków zawodowych z zarządem Kompanii Węglowej S.A. przedstawiciele załogi dowiedzieli się, że zarządowi nie udało się pozyskać euroobligacji.

Z tego tytułu powstała dziura finansowa wynosząca ok. 750 mln euro, którą trzeba czymś zasypać, a jedną z alternatyw jest sprzedaż kopalń, radykalne cięcie kosztów wynagrodzeń, a także likwidacja kopalń i zakładów oraz redukcja miejsc pracy.

Wszystko po to, aby nie doszło do ogłoszenia upadłości Kompanii.
Ponadto zarząd Kompanii Węglowej poinformował, że już w grudniu może zabraknąć pieniędzy na wypłaty.

Wszystkie te informacje zarząd KW zaprezentował przedstawicielom załogi Kompanii przy prezentacji nowego „Planu naprawczego…”, który choć został krytycznie oceniony przez stronę społeczną, to jednak pozytywnie został zaakceptowany przez właściciela.

Zdaniem związków zawodowych działających w KW, w tej sytuacji nie ma o czym rozmawiać, bo dopiero co przyjęty „Plan…”, już na starcie stał się nieaktualny, a jego główne założenia się posypały i są w proszku.

Prezes Taras oświadczył, że w tej sytuacji musi pojechać do Warszawy i poinformować właściciela o zaistniałej sytuacji, a także zapytać o rządowe wytyczne dla ratowania miejsc pracy.

Strona związkowa zaś poinformowała pana prezesa, że będzie w KW na niego czekała, aż przyjedzie z Warszawy i zażądała przerwy (oczekująco – okupacyjnej), w trakcie której oczekuje, aby do siedziby Kompanii przyjechał przedstawiciel rządu.

– Interwencja właściciela przynajmniej w randze Ministerstwa Gospodarki, a najlepiej Premiera RP – Ewy Kopacz, jest w tej dramatycznej sytuacji konieczna. Jesteśmy zdeterminowani i będziemy czekać w gmachu zarządu KW, aż do skutku – powiedział Sławomir Łukasiewicz, przewodniczący ZZ „Przeróbka”.

Również związki zawodowe zapowiedziały, że od jutra 14 listopada br. we wszystkich kopalniach i zakładach będą przeprowadzone masówki informacyjnej.

Red