• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

OTWARCI NA DIALOG, OKŁAMANI PRZEZ ZARZĄD

Byslawluk

gru 21, 2020

Działające wspólnie w Polskiej Grupie Górniczej S.A. organizacje związkowe Kontra, Ratownicy, Przeróbka, Jedność Górnicza oraz Kadra XXI, wystosowały wspólne pismo do Prezesa Zarządu PGG S.A. – Tomasza Rogale oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej PGG S.A. – Barbary Piontek. Przypomnieli w nim, że zgodnie pismem Wiceprezesa ds. Pracowniczych Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. – Jerzego Janczewskiego z dnia 13 października 2020 r. znak: 70/LD/RM/004/118242/2020 (kopia w załączeniu), Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A., zapewniał, że na bieżąco będzie informował o przebiegu prac Zespołów roboczych wszystkie (zgrupowane w ZOK-i), organizacje związkowe funkcjonujące w Spółce. Niestety okazało się, że owa deklaracja, zgodnie z tym, co związkowcy przewidywali była kłamliwa.

Wobec powyższego zażądali dotrzymania złożonej deklaracji, gdyż z nieznanych im przyczyń, została ona złamana, a tym samym bardzo poważnie jest podważona wiarygodność Zarządu PGG S.A. – napisali związkowcy. Ponadto oświadczyli, że są otwarci do dialogu nad wszystkimi propozycjami zmian w przedmiotowym zakresie w tym nad zaliczeniem do okresów emerytalnych służby wojskowej, L4, dni honorowego oddawania krwi i osocza, przywróceniem pracownikom zakładów przeróbki mechanicznej węgla prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz ustanowieniem emerytur stażowych dla pracowników o długoletnim stażu pracy w przypadku kobiet 35 lat pracy, a mężczyzn 40 lat pracy, uznajemy bowiem za sprawiedliwe, aby to staż pracy decydował o możliwości przejścia na emeryturę, a nie PESEL.

Równocześnie związkowcy napisali, że oczekują  odpowiedzi na nasze wszystkie poprzednie pisma oraz niezwłocznego przedłożenia nam pełnych i kompletnych ustaleń z zakończonych, już prac poszczególnych zespołów roboczych do opracowania tzw. „Umowy Społecznej” regulującej funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego, tj.:
1. Zespołu geologiczno – technologicznego.
2. Zespołu do spraw likwidacji majątku pokopalnianego.
3. Zespołu do spraw społecznych.

 

Pełna treść pismo zamieszczamy poniżej:  

 

 

 

 

Dodaj komentarz