• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PETYCJA DO PREMIERA RP I WICEPREMIERÓW RP

Byslawluk

maj 31, 2022

W formie „Petycji” opisujemy sytuację w górnictwie oraz wokół niego, a także wzywamy do nowego podejścia do udzielania pomocy publicznej oraz konieczności urynkowienia cen węgla, jednocześnie stanowczo domagamy się realizacji postulatu 14 strajkujących robotników w 1980 roku, czyli ustanowienia w Polsce prawa do emerytury stażowej.

W skierowanej „Petycji” domagamy się:

Niezwłocznego i całkowitego odejścia od wszelkich zamiarów oraz ustaleń dotyczących redukcji zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego, w tym także odejścia od realizacji tzw. „Umowy społecznej” i jej notyfikacji w zakresie likwidacji kopalń bloków energetycznych opartych na węglu.

Niezwłocznego opracowania i wprowadzenia nowego podejścia do funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz energetyki konwencjonalnej w Polsce wraz z systemem wsparcia na rzecz zwiększenia produkcji węgla i stali oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej opartej na węglu z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia i płac, poprawy bezpieczeństwa pracy, niezbędnych nowych inwestycji i dokapitalizowania parku maszynowego, a także rozwoju i budowy nowych kopalń, elektrowni węglowych i ciepłowni.

Nasze żądanie uzasadniamy parafrazą dwóch znanych cytatów:

„Jak trwoga, to do węgla! Jeżeli węgiel z nami, którzy przeciwko nam”.

Żądamy od Rządu RP, natychmiastowego urynkowienia wszystkich cen węgla oraz urealnia wartości ekwiwalentnych deputatów pracowniczych w łączności z zagwarantowaniem dostępności odbioru węgla w naturze dla pracowników górnictwa oraz górniczych emerytów i rencistów.

Zwracamy uwagę, że z samym nawet z przepisów prawa wynika, iż cena węgla powinna być urynkowiona. Nadto, kiedy mamy ten sam wolny rynek, w którym kazano nam zaciskać pasa i redukować koszty oraz likwidować kopalnie, mamy nagle dać sobie wmówić, że jak jest koniunktury na węgiel, to wolnego rynku nie ma?

Na koniec przypominamy, iż w Sejmie RP jest złożonych kilka projektów ustaw, których celem jest ustanowienie w Polsce prawa do skorzystania z możliwości przejścia na tzw. emeryturę stażową. Jest dla nas zupełnie niezrozumiałe, a także dla żyjących jeszcze Polaków, legitymujących się długoletnim stażem pracy, którzy w latach 80 podejmowali swą pracę zawodową i walczyli o „Wolną Polskę”, że do tej pory obecny Rząd RP, który wywodzi się z tzw. wielkiej „Solidarności” – nie przedstawił do nich żadnego oficjalnego swego stanowiska. Mimo pełnej wiedzy, że wszystkie złożone projekty ustaw są w dużej mierze, kolejną próbą realizacji 14 postulatu z 21 wysuniętych wówczas przez strajkujących w Gdańsku robotników w sierpniu 1980 r.

Strajkujący domagali się w nich między innymi: prawa do emerytury po ukończeniu przez kobiety 50, a przez mężczyzn – 55 roku życia lub tzw. emerytur stażowych dla kobiet po 30 latach pracy oraz dla mężczyzn po 35 latach; wyrównania kwoty emerytury uzyskanej wcześniej (z tzw. starego portfela) do wysokości aktualnie przyznawanych świadczeń; zapewnienia wszystkim pracownikom należytego poziomu opieki zdrowotnej, wsparcia dla kobiet wychowujących dzieci, potrzeb mieszkaniowych oraz wprowadzenia wolnych od pracy sobót.

W imieniu zatem wszystkich obecnych i przyszłych pokoleń wzywamy Rząd RP, aby tą sprawę potraktował priorytetowo i niezwłocznie przystąpił do ustanowienia w Polsce emerytur stażowych, jako prawa, które służyć będzie narodowi, i Jego spracowanym oraz schorowanym obywatelom z ponad 35/40 letnim stażem pracy.

Tym bardziej, że ustanowienie emerytur stażowych jest jednym rozwiązaniem, które rozwiązuje wiele problemów społeczno – gospodarczych, a także polityczno – wyborczych.

Każdy bowiem rząd w Polsce, który ustanowi możliwość skorzystania z prawa do przejścia na zasłużoną i wypracowaną emeryturę stażową, może w 100% być pewny, że nie tylko zaktywizuje i odmłodzi rynek pracy, ale także zyska oddanych wyborców. Przy równoczesnej satysfakcji ze spełnienia słów złożonej przysięgi:

(…) a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”.

I to dobro obywateli, którzy mają więcej lat pracy od mediany wieku Polaków, która w roku 2020 według danych GUS wynosiła ogółem 41,7 lat, a w przypadku mężczyzn 40,1 lat.

Całość „Petycji” poniżej⬇️

Red.

 

Dodaj komentarz