• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Podpisane porozumienie z rządem w sprawie transformacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce z dnia 25 września 2020 r. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1

Byslawluk

wrz 25, 2020

Stało się! Mamy to o czym pisaliśmy 10 września br., kiedy informowaliśmy, że w tym dniu o godz. 14.00 obraduje w Warszawie zespół ds. naprawy górnictwa.  Zaniepokojeni ogłoszoną przez ministerstwo klimatu nową polityką energetyczną, skierowaliśmy nasze fundamentalne pytanie do Pana Artura Sobonia – pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, pytając: 

„Czy po ogłoszeniu przez Ministra Klimatu zaktualizowanej wersji „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.”, to zespół zmieni swą nazwę na: „Zespół ds. likwidacji górnictwa węglowego oraz energetyki węglowej w Polsce?”.

Wielu zrzucało nam wówczas, że co my piszemy, jaka likwidacja? Wręcz zabraniano nam o tym mówić i pisać oraz pytać, a nawet grożono nam. I choć do tej pory na nasze fundamentalne pytanie, nikt nie raczył nam na nie oficjalnie odpowiedzieć, to odpowiedź znajdujemy w podpisanym dziś „Porozumieniu…”, które Dominik Kolorz skomentował tak:

-Tak do końca nie ma się z czego cieszyć ponieważ podpisaliśmy likwidacje – co prawda długofalową i jakkolwiek, by to nie brzmiało dobrą dla ludzi – ale jednak likwidację jednej z najważniejszych branż w historii Rzeczpospolitej. Można powiedzieć, że osiągnęliśmy maksymalne warunki bezpieczeństwa dla pracowników kopalń oraz maksymalne warunki funkcjonowania tych kopalń – powiedział w czasie briefingu po podpisaniu porozumienia lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Dodał, że ostatnia kopalnia przestanie wydobywać węgiel w 2049 r.  

OTO CO ZAWIERA POROZUMIENIE Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R. ORAZ INFORMACJA O ODWOŁANIU PROTESTU PODZIEMNEGO I PLANOWANEJ 25 WRZEŚNIA MANIFESTACJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Porozumienie jest 13 punktowe i zaczyna się od tego, że do 15 grudnia 2020 r. zostanie opracowana Umowa Społeczna regulująca zasady funkcjonowania górnictwa węgla, które ma być przedstawiona Komisji Europejskiej [KE] w celu uzyskania od UE zgody na jej realizację.
Punkt 2, precyzuje oficjalne zobowiązanie rządu o wystąpienie do KE o zgodę na pomoc publiczną.
W pkt 3 jest zapis, że dla osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego pod ziemią lub w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla na dzień podpisania niniejszego porozumienia, gwarantuje się w sektorze górnictwa zatrudnienie na zasadzie alokacji. Jeżeli w systemie alokacji pracownik nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości zatrudnienia, to pracownik zatrudniony pod ziemią i w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla będzie miał mógł skorzystać:
a) osłon socjalnych w postaci urlopu górniczego dla pracowników dołowych w wymiarze nie przekraczającym 4 lat,
b) osłon socjalnych w postaci urlopu górniczego dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla w wymiarze nie przekraczającym 3 lat,
c) jednorazowe odprawy pieniężne.
Dotyczyć to będzie osób zatrudnionych w spółkach kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa.
Punkt 4, mówi o tym, że ostateczny kształt PEP uzależniony będzie m. in. od treści Umowy Społecznej regulującej funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego.
Punkt 5, mówi o tym, co ma zawierać Umowa Społeczna, punkt 6 dotyczy zmian legislacyjnych związanych z giełdą energii, 7 mówi o powołaniu pełnomocnika rządu ds. transformacji terenów po górniczych, 8 mówi o modelu utworzenia funduszu inwestycyjnego, a pkt 9 o funkcjonowaniu elektrowni Rybnik do 2030 roku, z kolei 10 o zabezpieczeniu złóż.
Z kolei pkt 11 jest zapewnieniem stron, że będą współpracować w celu realizacji porozumienia, a pkt 12 mówi o tym, że porozumienie wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody KE na pomoc publiczną, w tym na dopłaty do bieżącej produkcji dla sektora górnictwa węgla kamiennego. 13 punkt to podpisy.

OTO ZAŁĄCZNIK DO POROZUMIENIA – WSTĘPNY HARMONOGRAM LIKWIDACJI KOPALŃ:


Rok: Kopalnia:

2021 – Pokój
2021 – Wujek – połączenie ze Staszicem
2023 – Bielszowice – połączenie z Halembą
2028 – Bolesław Śmiały
2029 – Sośnica
2034 – Halemba
2035 – Piast
2037 – Ziemowit
2039 – Murcki – Staszic
2040 – Bobrek
2041 – Mysłowice-Wesoła
2043 – Rydułtowy
2046 – Marcel
2049 – Chwałowice
2049 – Jankowice

W naszym „Manifeście na Stojąc przed wyzwaniem sprawiedliwej transformacji energetycznej musimy ustalić koniec przed początkiem, aby wiedzieć do czego zmierzamy, a najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Przypominamy, iż jako Związek Zawodowy „Przeróbka”, który kieruje się zasadą, aby zło w dobro przerabiać, stoimy na stanowisku, że transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa, gdyż każda inna nigdy nie uzyska akceptacji związków zawodowych, samorządów miast oraz społeczeństwa. Wytwarzanie energii oparte o wydobycie i spalanie węgla głęboko ukształtowało rynek pracy w Polsce, dlatego naszym manifestem wzywaliśmy i wzywamy nadal wszystkie zainteresowane strony do podjęcia dialogu i działania na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej opartej na akceptowalnej polityce klimatycznej, uwzgledniającej suwerenność energetyczną kraju, ochronę polskich zasobów naturalnych i miejsc pracy oraz ochronę klimatu, w taki sposób, aby zaspokoiła ona potrzeby energetyczne współczesności bez uszczerbku dla bezpieczeństwa zdolności jej utrzymania dla przyszłych pokoleń. Naszym zdaniem prowadzona dekarbonizacja Polski nie służy ochronie klimatu, lecz „zmierza do energetycznego uzależnienia naszego kraju w ramach UE od innych źródeł energii, których nie posiadamy.

PONIŻEJ PEŁNA TREŚĆ POROZUMIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1: 

 

Górnicze porozumienie z rządem z dnia 25.09.2020

 

 

Dodaj komentarz