• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

„POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC” – IX Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Byslawluk

maj 26, 2018

Święta, święta i po świętach. Każdy bowiem kongres, czy to krajowe zebranie lub zjazd, albo konwencja, to swoiste święto danej organizacji i tworzących ją ludzi. Tak też było z IX Kongresem – OPZZ,  z którego pełną relację filmową i zdjęciową zamieszczamy. W naszej retrospekcji zaczynamy jednak od końca Kongresu, aby dojść do jego początku. 

O godz. 13:45 czasu Warszawskiego w Hotelu Gromada, Przewodniczący OPZZ – Jan Guz zamknął obrady IX Kongresu OPZZ.  Przed tym jednak po żmudnych głosowaniach nad każdą zgłoszoną poprawką, w której padło parę mocnych słów, w tym jedno przez przewodniczącego ZZ „PRZERÓBKA” – Sławomira Łukasiewicz, a mówiące o tym, że Komisja Statutowa OPZZ, naprawdę, za przeproszeniem – „zapierda….”, po to, aby OPZZ był lepszy niż jest, to o godzinie 13:30 Delegaci na IX Kongres OPZZ przyjęli nowy statut OPZZ, ale nie ze wszystkimi poprawkami.

Godzinę wcześniej, bo o 12:30 Delegaci na IX Kongres OPZZ przyjęli nowy program OPZZ na przyszłą kadencję, którego trwała od godz. 11:30. W trakcie Kongresu odbyła się debata na temat rynku pracy. Do dyskusji zaproszone zostały wszystkie partie polityczne, tak by delegacie na IX Kongres OPZZ mogli zapoznać się z ich programami przed zbliżającymi się wyborami. Jednak na udział wyrazili zgodę Władysław Kosiniak Kamysz Prezes PSL, Sławomir Neumann Przewodniczący klubu parlamentarnego PO i Włodzimierz Czarzasty Przewodniczący SLD. Debatę moderował redaktor Rafał Woś.

OBEJRZYJ TO…

O godzinie 9:30 rozpoczęła się dyskusja delegatów nad zmianami w statucie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W PIĄTEK 25.05.2018 R. O GODZINIE 9:00 Przewodniczący OPZZ – Jan Guz otworzył drugi dzień obrad IX Kongresu OPZZ

18:00 Zakończenie obrad I dnia IX Kongresu OPZZ 17:10.

Wystąpienia i dyskusja delegatów dotycząca podsumowania 4 lat działalności oraz planów na kolejną kadencję.

17:00 odczytano list od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do delegatów IX Kongresu OPZZ.

16:25 Przewodniczący branż OPZZ podsumowali działalność ostatnich czterech lat oraz przedstawili zarys programu na nową kadencję OPZZ.

16:15 Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska podziękowała wszystkim zgromadzonym za wieloletnią współpracę i życzyła dalszych sukcesów w rozwoju dialogu społecznego i ruchu związkowego OPZZ.

16:10 Jan Guz podziękował Wiesławie Taranowskiej, Dariuszowi Matuszewskiemu, Eugeniuszowi Sommerowi i Jerzemu Wiśniewskiemu za wieloletnią współpracę w Prezydium OPZZ.

16:00 Zakład Usług Handlowych „Robico” w Warszawie, Michelin Polska S.A. w Olsztynie oraz „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach zostali wyróżnieni za wzorowy dialog społeczny w firmie.

15:55  Redaktor Bożena Wiktorowska otrzymała od OPZZ nagrodę dziennikarską za promocję związków zawodowych i dialogu społecznego.

15:50 Urszula Michalska i Dariusz Potyrała zostali uhonorowani Złotą Honorową Odznaką za zasługi dla OPZZ. Tomasz Dybek, Wanda Kołtunowicz, Marek Petrykowski, Mirosława Piasko i Tomasz podolski zostali uhonorowani Srebrną Honorową Odznaką za zasługi dla OPZZ.

15:45 Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odczytał list od prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

15:42 Delegaci odsłuchali film z gratulacjami od Sharan Burrow Sekretarz Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.

15:40 Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak pogratulował Janowi Guzowi wyboru na przewodniczącego OPZZ i życzył delegatom owocnych obrad. Jednocześnie podkreślił, że liczy na owocny dialog społeczny w kolejnych latach. Odczytał również list od przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

15:35 Wiesława Janczak, Jerzy Wiśniewski, Stanisław Młynarczyk i Sławomir Łukasiewicz otrzymali odznaczenia od PIP za zasługi dla ochrony pracy.

15:30 Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy omówił dotychczasową współpracę z OPZZ  oraz przyszłe plany wspólnej działalności.

15:20 Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias pogratulowała Janowi Guzowi wyboru na przewodniczącego OPZZ i życzyła delegatom owocnych obrad. Jednocześnie podkreśliła, że liczy na owocny dialog społeczny w kolejnych latach.

14:50 Luca Vincentini sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pogratulował Janowi Guzowi wyboru na przewodniczącego OPZZ i przedstawił plan wspólnego, europejskiego działania na najbliższy czas oraz lata. Zgodził się z delegatami Kongresu, że konieczne jest wyrównywanie zarobków w Europie, a hasło „Europa potrzebuje wyższych płac” dotyczy nas wszystkich.

14:30 Przedstawiciel Senatu odczytał list od Marszałka RP Stanisława Karczewskiego.

14:15 Przewodniczący Jan Guz zaapelował do Rządu: POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC!

14:10 Przewodniczący Jan Guz do zgromadzonych: „Rząd zapewnia, że gospodarka rozwija się, że w budżecie są ponadplanowe dochody, choć wszyscy widzimy, że jest inaczej, bo mimo dobrej koniunktury rośnie zadłużenie państwa, a rząd nie może znaleźć pieniędzy na pomoc osobom niepełnosprawnym. Dobra koniunktura nie będzie trwała wiecznie. Już dzisiaj widać symptomy wyhamowania. W Polsce wzrasta liczba bankructw co zagraża oszczędnościom Polaków.”

14:05 Przewodniczący Jan Guz podziękował delegatom IX Kongresu OPZZ.

14:00 Czarnowski Jarosław został nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OPZZ na Kadencję 2018-2022.

13:50 Jan Guz wybrany został nowym Przewodniczącym OPZZ na Kadencję 2018-2022.

13:40 Wojciech Kolarski podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do delegatów IX Kongresu OPZZ.

13:30 Przewodniczący Jan Guz rozpoczął, drugą część obrad IX Kongresu OPZZ.

12:30-13:30 Przerwa w obradach IX Kongresu OPZZ.

12:00 Odbyło się tajne głosowanie delegatów.

11:50 Jan Guz i Jarosław Czarnowski przedstawili swoje plan pracy w przyszłej kadencji OPZZ.

11:45 Delegaci zgłosili Jana Guza jako jedynego kandydata na funkcję przewodniczącego OPZZ oraz Jarosława Czarnowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ na na kadencję 2018-2022.

11:30 Delegaci przyjęli porządek obrad i regulamin wyborów na Przewodniczącego OPZZ i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11:25 Na wniosek Przewodniczącego OPZZ odznaczeni zostali przez Prezydenta RP – srebrnym krzyżem zasługi : Leszek Jankowski i Roman Piotrowski, a brązowym krzyżem: Sławomir Łukasiewicz, Piotr Ostrowski oraz Wiesława Szalas.  

11:00 Delegaci wybrali Prezydium Kongresu i Komisji Kongresu.  W skład Prezydium weszli: Ryszard Zbrzyzny, Mirosław Grzybek, Grzegorz Gruchlik, Tomasz Dybek, Zbigniew Janowski, Leszek Miętek, Beata Wójcik 10:30 Przewodniczący OPZZ Jan Guz otworzył obrady części roboczej IX Kongresu OPZZ: „Minęła kolejna, VIII kadencja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Niniejszym przekazuję Wam sprawozdanie z działalności OPZZ za lata 2014-2018.

Za nami 34 lata odkąd grupa związkowców, chcących poprawiać sytuację pracowników, powołała do życia nasze Porozumienie. Od lat jesteśmy reprezentatywnym partnerem społecznym, a kolejne rządy muszą liczyć się z naszym zdaniem – powiedział Jan Guz.”

OBEJRZYJ CAŁE OBRADY Z CZWARTKU PIERWSZEGO DNIA 24.05.2018 R.:

Dodaj komentarz