• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

INICJATYWA ZAWARCIA PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY Z NASZYMI POPRAWKAMI

Byslawluk

maj 30, 2018

Działając w imieniu górniczych central związkowych, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” w dniu 25 maja 2018 R. przesłała na ręce prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusza Olszowskiego projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) dla Pracowników Spółek i Zakładów Górniczych.

ZZ „PRZERÓBKA”, jako odpowiedzialna organizacja, która jest zawsze zaangażowana w sprawy pracownicze od razu wniosła do przedłożonego projektu szereg swych uwag i poprawek, które przedstawiamy w całości poniżej.

Nasze uwagi sprowadzają się do trójpodziału płac na dół, przeróbkę i powierzchnię oraz wyjścia na przeciw inicjatywie obywatelskiej 7 godzinnego dobowego czasu pracy, a także wprowadzenia zasady, że dodatek za pracę w porze nocny ma być w jednakowej wysokości bez względu na to, czy praca jest wykonywana pod ziemią, czy na powierzchni.

Również oczekujemy, że ekwiwalent pieniężny – z tytułu zwrot kosztów przejazdu urlopowego należeć winień się każdemu pracownikowi, a ponadto proponujemy, aby w formie załącznika nr 4 do Układu zawarte zostało „Porozumienie w sprawie zasad przyznawania i realizacji prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów oraz innych uprawnionych osób”.

 

Dodaj komentarz