• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

CO MÓWILIŚMY NA GÓRNICZYM TRÓJSTRONNYM ZESPOLE W DNIU 25 CZERWCA 2018 R.

Byslawluk

cze 26, 2018

Podczas obrad Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników obradującego w poniedziałek, 25 czerwca w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jako ZZ „PRZERÓBKA” mówiliśmy o:


Dramatycznie spadającym zatrudnieniu w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i konieczności jego uzupełnienia. Tylko na przestrzeni od 31.12.2016 r. do 30.04.2018 r. zatrudnienie zmalało o 1123 osób, czyli o 4 średniej wielkości zakłady przeróbcze, czyli o blisko 15% ogółu stanu zatrudnienia występującego w ZPMW. Zatrudnienie bowiem spadło z 7790 zatrudnionych w dniu 31.12.2016 r. do zaledwie 6973 pracowników zatrudnionych w ZPMW na dzień 30.04.2018 r.
Analizę w tym zakresie dokonaliśmy na podstawie dwóch Informacji Agencji Rozwoju Przemysłu o sytuacji ekonomiczno – finansowej górnictwa węgla kamiennego otrzymanych za okres 4 miesięcy roku 2017 i 2018.

Naszym zdaniem to co się dziej z wielkością zatrudnienia w ZPMW, to nic innego, jak anoreksja organizacyjna, z którą mamy do czynienia po licznych zwolnieniach w ZPMW w wyniku trwającego wciąż procesu restrukturyzacji w górnictwie. A, zbyt odchudzona organizacja zatraca swój potencjał, którym jest kapitał ludzki, i dlatego zachodzi pilna konieczność uzupełnienia stanu zatrudnia w ZPMW, gdyż nie tylko nie ma już kim robić i brakuje rąk do pracy, a w konsekwencji pracownicy są zmuszeni do pracy na 2 i 3 stanowiskach, to na dodatek nie ma czym robić, bo wciąż brakuje odpowiedniego zabezpieczenia materiałowego i osprzętu.

Poruszyliśmy też nie do zaakceptowania absurdalnie długi okres oczekiwania na skorzystanie z urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, wynoszący już ponad 70 dni, z którym należy niezwłocznie skończyć. Naszym zdaniem, to nic innego, jak aborcyjne poronienie idei osłonowego instrumentu łagodzenie skutków społecznych restrukturyzacji zatrudnienia. Okazuje się bowiem, że z 51 uprawnionych pracowników KWK „Wieczorek II” oczekujących na urlopy przeróbkarskie od 1 kwietnia 2018 r., to na dzień 22.06.2018 r., aż 42 z nich wciąż oczekuje na skorzystanie z urlopu. Co oznacza, że aż 82 % jest w dalszym ciągu w oczekiwaniu, a zaledwie 9 z nich z urlopu skorzystało, czyli 18%.

Również mówiliśmy o związkowej aktywności układowej ponadzakładowej związanej z inicjatywą wypracowania i zawarcia górniczego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Przypomnieliśmy, że inicjatywa ta jest realizacją zapisów przyjętego w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r. W dokumencie tym zapisane jest na stronie 87, że ma być powołana w ramach Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników, Grupa ds. opracowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Prezentacja zaś wypracowanych założeń tego układu ma być zaprezentowana w ramach Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego w terminie do końca 2018 r. Z kolei wdrożenie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy ma się rozpocząć od 2019 r.

W sprawach różnych przedstawiliśmy propozycję zastosowania antidotum na problemy związane z bezpłatnym węglem emeryckim i rekompensatami z tytułu utraty prawa do niego na zasadzie wiele problemów – jedno rozwiązanie może być przygotowany przez nasz naszą organizację projekt „Porozumienia…” w tej sprawie, który w trakcie posiedzenia Zespołu króciutko omówiliśmy i zobowiązaliśmy go przesłać. Prosząc równocześnie wszystkich członków Zespołu o przychylnego jego potraktowanie, jako projektu roboczego zawarcia w sprawie węgla emeryckiego „Porozumienia…”.

 

Dodaj komentarz