• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

POTWIERDZONY SUKCES DIALOGU SPOŁECZNEGO W ZESPOLE DS. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Byslawluk

paź 15, 2021

Jak już informowaliśmy zespół ds. ubezpieczeń społecznych ramach rady dialogu społecznego w dniu 23 września br., zgodnie opowiedział się za przygotowanym przez resort rodziny i polityki społecznej projektem zmiany ustawy o emeryturach pomostowych. Był i jest to niewątpliwy sukces dialogu społecznego w trwających nad ustawą o emeryturach pomostowych różnych dyskusji, debat, interpelacji i interpretacji, żądań i procesów sądowych oraz innych przepychanek blisko 12 lat.

Wówczas zespół obradował w składzie stacjonarnym, a tym samym w niepełnym składzie, ale już 15 października br. zespół obradował w trybie hybrydowym i również w 100% wszyscy partnerzy społeczni i uznali, aby uzgodniony projekt ustawy szedł jak najszybszą ścieżką legislacyjną.

W tej sytuacji Sławomir Łukasiewicz –  OPZZ, zwrócił uwagę, że bodajże po raz pierwszy w historii RDS, mając wyjątkową zgodności parterów społecznych można zastosować  hiper szybki tryb zawarty ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego i zgodnie z art. 2 pkt 3 zainicjować proces legislacyjny.

Taki proces legislacyjny nie wymagałby żadnych konsultacji społecznych i szybko trafił do sejmu i senatu, a następnie uzyskał podpis Prezydenta RP i został opublikowany. Dzięki czemu złe i nieżyciowe oraz szkodliwe zapisy z ustawy o emeryturach pomostowych dotyczące art. 4 pkt 7, czyli konieczności rozwiązywania stosunku pracy przestałyby wreszcie obowiązywać. W ustawie uzgodnionej w ramach dialogu społecznego są również dodane nowe kompetencje dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt tej kompromisowej ustawy rozszerza bowiem zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, a nie tylko ewidencji pracowników, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych.

Był też kontynuowany  temat emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury. W tej części omówione zostały odpowiedzi na zadane pytania OPZZ.

Otóż chcieliśmy wiedzieć, wyjaśnia Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ,  jaka byłaby hipotetyczna emerytura przy najniższym wynagrodzeniu po 5 latach, po 10 latach i po 15 latach składkowych. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że należy oczekiwać, że emerytury osób zarabiających na poziomie minimalnego wynagrodzenia i mających do 15 lat stażu ubezpieczeniowego (składkowego/kapitał początkowy) będą stanowiły od 10% do 94% gwarantowanej przez państwo kwoty najniższej emerytury.

Według danych ZUS, w 2020 r. ponad 310 tys. osób pobierało emeryturę w wysokości niższej od gwarantowanej przez państwo kwoty najniższej emerytury.

Najwięcej osób pobierających emerytury w wysokości niższej od gwarantowanej kwoty najniższej emerytury było w województwie w mazowieckim i śląskim (po ok. 13,1%). W grupie kobiet najwięcej takich świadczeń wypłaconych zostało w województwie śląskim (ok. 14,8%), natomiast w grupie mężczyzn w województwie mazowieckim (ok. 18,5%).

Odnośnie nowoprzyznanych świadczeń w 2020 r. – najwięcej świadczeń w wysokości niższej od gwarantowanej kwoty najniższej emerytury wypłacono w województwie mazowieckim 14,6% i w śląskim ok. 11,2%. W grupie kobiet najwięcej takich świadczeń przyznanych zostało w województwie śląskim (ok.13,5%), natomiast w grupie mężczyzn w województwie mazowieckim (ok. 19,3%).

Ponadto dzięki zapytaniom OPZZ dowiadujemy się że jednostkowy koszt przygotowania decyzji emerytalnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2021 r. obsługi decyzji w pionie świadczeń emerytalno-rentowym (bez uwzględnienia czynnika pracochłonności obsługi) wyniósł – 97,03 zł. Po uwzględnieniu czynnika pracochłonności obsługi – 216,19 zł.

W sprawach różnych, gdy były omawiane tematy na następny zespół, który planuje swe kolejne posiedzenie w grudniu br. Sławomir Łukasiewicz – OPZZ, stwierdził, że po tym jak do sejmu trafił w dniu 30 września br. kolejny projekt ustawy (w sejmie, już jest projekt PSL i Razem), która ma celu ustanowić wreszcie w Polsce prawo do emerytury stażowej, to oczywiste jest, że priorytetową tematyką tego posiedzenia zespołu powinna być właśnie tematyka emerytur stażowych. Inni członkowie zespołu zgłaszali, jednak wcześniej inne tematy dotyczące zbiegu umów, PPK i PPE, likwidacji OFE itd. Ostatecznie jaka w końcu na najbliższym posiedzeniu zespołu będzie omawiana tematyka, to się za niedługo okaże. Jedno jest jednak pewne, że im dłużej będzie się zwlekać z ustanowieniem emerytur stażowych w Polsce, to tym więcej uprawnionych osób do skorzystania z tego prawa z wysokim kapitałem początkowym, albo dożyje do powszechnego wieku emerytalnego, albo wyjdzie z systemu „nogami do przodu”, ponieważ nie doczekawszy się tej chwili, gdyż niestety – umrze.    

Red.

 

Dodaj komentarz