• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PRACOWNICZE PLANY EMERYTALNE – PPK

Byslawluk

kwi 6, 2018

5 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego strona rządowa odnosiła się do opinii poszczególnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców w sprawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ciężar odpowiedzi na opinie zgłoszone przez partnerów społecznych wziął na siebie Prezes Paweł Borys, który stwierdził, że uwagi partnerów społecznych koncentrowały się wokół trzech zagadnień: jak uczynić PPK dla osób o niskich dochodach, jak uczynić PPK przyjaznym dla pracodawców i jak zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych w PPK.

Omawiając uwagi OPZZ, Prezes PFR zaczął od stwierdzenia, iż OPZZ podkreśla, że to czego potrzebują pracownicy, to sprawnie funkcjonujący system emerytalny, oparty na solidarności międzypokoleniowej. Oceniając to stwierdzenie Prezes Paweł Borys podkreślił, że Pracownicze Plany Emerytalne spełniają przesłanki systemu solidarnościowego, gdyż składają się na niego pracownicy, pracodawcy i strona rządowa.

Na stwierdzenie OPZZ, że nie ma gwarancji, że środki zgromadzone na tych funduszach nie zostaną wykorzystane kiedyś w przyszłości przez Państwo, np. przy krachu gospodarczym – Prezes PFR stwierdził, że rząd dokona tu dodatkowych zapisów w projekcie ustawy zwiększających bezpieczeństwo tych środków i podkreślających ich prywatny charakter.
Uwzględniona została uwaga OPZZ związana z zamiennym posługiwaniem się pojęciami „jednostka uczestnictwa” oraz „jednostka rozrachunkowa”.

Na wątpliwości OPZZ dotyczące dysponowania środkami, stwierdzono, że pracownik sam określi okres przez jaki będzie chciał pobierać świadczenie ( uwzględniając jego minimalny okres – czyli 10 lat). Nie uzyskała akceptacji uwaga OPZZ podatkowa, czyli że podatek powinien być płacony dopiero w momencie, gdy pracownik konsumuje środki, w momencie wypłaty – a nie w momencie wpłaty składki, tak jak jest w Pracowniczych Programach Emerytalnych.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, które objęte są stabilizującą regułą wydatkową, wprowadzenie PPK z późniejszą datą pozwoli na odpowiednie zaplanowanie środków w ustawie budżetowej. Została uwzględniona także uwaga, że związkom zawodowym przyznaje się większe uprawnienia, podobne jak w obecnie funkcjonujących pracowniczych programach emerytalnych – tj. pracodawca przedstawia ofertę dot. zarządzania PPK reprezentacji pracowników.

Na koniec poinformowano członków zespołu, że w ministerstwie finansów 16 kwietnia 2018 r. odbędzie się konferencja uzgodnieniowa, na którą zostaną zaproszeni także partnerzy społeczni.
Według strony pracodawców zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych są konieczne i liczą oni również na to, że Ministerstwo Finansów i Polski Fundusz Rozwoju rozpatrując właśnie uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych, uwzględni także ich propozycje zmian. Obejmują one ograniczenia dotyczące kosztów administracyjnych, automatycznego uczestnictwa w programie, przepisów karnych, wyboru między PPK i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.

Resort finansów, przyznał, że skłonny jest ograniczyć koszty administracyjne po stronie pracodawców. Rozważa możliwość wydłużenia terminu na ponowne powstanie obowiązku odprowadzania składek do PPK z 2 do 3 lat. Pozostawiony ma być wybór miedzy PPK a PPE, ale doprecyzowane warunki jakie ma spełniać PPE. Poza składką 3,5 proc. rozważany jest warunek minimalnego udziału załogi w PPE. Rząd skłania się też do złagodzenia kary za „zniechęcanie” pracowników do oszczędzania w PPK i wprowadzenia, np. tylko kary grzywny.

Przedstawiciele rządu nie są natomiast przekonani do wydłużenia terminu wejścia w życie nowych przepisów. Wydłużenie ma o tyle znaczenie dla pracodawców, że wciąż wymaga doprecyzowania w projekcie szereg elementów decydujących o praktycznych obowiązkach podmiotów zatrudniających (terminy, kwestia prowadzenia dokumentacji itd.). Pamiętajmy, że do połowy tego roku firmy przygotowują się do wdrożenia RODO (ochrona danych), a dostosowanie do zmian krajowych przepisów potrwa znacznie dłużej. Początek 2019 roku to rewolucyjne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, które wymuszą wprowadzenie zmian w firmach.

Co najistotniejsze, nie wiadomo też co z przepisami przewidującymi podwyższenie składek płaconych od pensji pracowników – chodzi o zniesienie limitu składek na ZUS.

Warto również podkreślić, że w pracach nad projektem ustawy o PPK, bardzo zaangażowane są poszczególne ministerstwa. O czym, przypomniał w trakcie spotkania przedstawiciel OPZZ – Sławomir Łukasiewicz, który zapytał o spójność strony rządowej w zakresie poparcia PPK, gdyż media bombardują opinię społeczną informacjami o tym, że resort energii bardzo krytycznie opiniuje ustawę o PPK, a do grona krytyków dołączyło ostatnio nawet ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Zwracając również uwagę na fakt, że z ową spójnością, jak i zaufaniem do PPK, jest jak z zapałką, która gdy się raz wypali, to nie ma żadnej możliwości drugi raz ponownie ją zapalić. Zdaniem OPZZ zaufanie społeczne zostało zniszczone przy Otwartych Funduszach Emerytalnych. Przyznając, że dochodzi w przestrzeni publicznej do tych medialnych doniesieniach sugerujących, o krytyce PPK, to jednak autorzy projektu są przekonani o spójność i determinacji strony rządowej dla PPK.

Red/OPZZ

Dodaj komentarz