• śr.. lip 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Premier Beata Szydło o polskim sukcesie na COP21 w Paryżu

Byslawluk

gru 15, 2015

„Zakończyła się konferencja klimatyczna w Paryżu, na której Polska odniosła sukces. To dzięki zaangażowaniu pana ministra Szyszko i jego zespołu, który wynegocjował porozumienie” – podkreśliła premier Beata Szydło.

 

co2_

Beata Szydło 14 grudnia na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyraziła satysfakcję, że porozumienie przyjęte na konwencji klimatycznej ONZ (COP21) w Paryżu, uwzględnia wszystkie 3 polskie postulaty.

Polskie postulaty na COP21

Premier Beata Szydło przypomniała, że na konwencji klimatycznej w Paryżu poruszyła trzy ważne dla Polski kwestie. Pierwszą z nich jest podpisanie porozumienia klimatycznego przez wszystkie państwa świata. Tak, żeby to nie było porozumienie tylko i wyłącznie uzgodnione na poziomie państw Unii Europejskiej, ale żeby wszystkie państwa świata się do tego przyłączyły. Dzisiaj, to właśnie te duże gospodarki – Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja – muszą zrobić najwięcej, by wspierać klimat na świecie. Drugim, kluczowym dla Polski postulatem, było zawarcie w porozumieniu klimatycznym propozycji, które uwzględnią specyfikę poszczególnych gospodarek. Tak, jak chociażby w przypadku Polski, gdzie dyskusja na temat węgla i rozwoju gospodarki toczy się od wielu miesięcy – mówiła premier Beata Szydło. Wreszcie trzeci postulat – kwestia lasów i zalesiania. To jest ta propozycja, którą Polska wskazuje jako rozwiązanie, które z jednej strony będzie polepszało klimat, a z drugiej strony będzie rozwiązywało kwestię redukcji dwutlenku węgla – podkreślała premier.

W poniedziałkowej konferencji premier Beaty Szydło wziął również minister środowiska prof. Jan Szyszko, który zaznaczył, że Polska jest krajem sukcesu w zakresie polityki klimatycznej. Dodał przy tym, że sukces ten stał się widoczny na świecie, bo Polska mówiła jednym twardym głosem.

Porozumienie klimatyczne

Porozumienie COP21 z Paryża wzywa do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to tylko możliwe, uznając, że będzie to trwało dłużej w przypadku krajów rozwijających się. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno- gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza do końca wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy.

Działania zmierzające do redukcji emisji CO2 będą się odbywały m.in. poprzez wprowadzanie nowych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania. Ten ostatni zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji.  

Co i jak mówiła Pani Premier na Konferencji:

 

Dodaj komentarz