• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

ROZBIEŻNOŚCI EMERYTALNE

Byslawluk

mar 11, 2016

11 marca 2016 r. na posiedzeniu zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, kontynuowano dyskusję nt. warunków nabycia prawa do emerytury, w szczególności wieku emerytalnego, w kontekście prezydenckiego projektu ustawy przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zespol-ds-US-11-03-2016

Wymiana poglądów była o tyle konkretniejsza, że na wniosek Ministra Pracy, ZUS przygotował szacunkowe skutki finansowe dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla Funduszu Emerytur Pomostowych zmian zawartych w prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach.

ZUS przygotował także szacunkowe wyliczenie skutków finansowych dla FUS możliwych zmian wynikających z wybranych projektów przechodzenia na emerytury z tytułu osiągnięcia wymaganego stażu – w warunkach zmiany obowiązującego wieku emerytalnego.


wiek-emerytalny-w-wybranych-krajach

Związki zawodowe na piątkowym posiedzeniu zespołu podkreśliły, że oczekują uzupełnienia przez Sejm prezydenckiego projektu o przepisy przewidujące prawo do emerytury tylko ze względu na staż pracy. Dla kobiet wynosiłby on 35 lat, a dla mężczyzn 40 lat.

Pracodawcy są zaś przeciwni obniżce wieku emerytalnego, wskazując na ogromne koszty tej operacji. Po burzliwej dyskusji ustalono, że 18 marca 2016 r. związki zawodowe i organizacje pracodawców przygotują wspólne stanowisko dotyczące nowych zasad przechodzenia na obniżoną emeryturę.

B.G

Dodaj komentarz