• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Są projekty rozporządzeń do ustawy górniczej

Byslawluk

kwi 11, 2015

UDAŁO NAM SIĘ DOTRZEĆ DO PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ DO USTAWY GÓRNICZEJ

Jest zgoda na szybszy tryb rozpatrzenia projektu górniczego rozporządzenia określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia z tytułu urlopu  górniczego oraz urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla.

zwolnienie-dokument158058_01

Są projekty rozporządzeń do ustawy górniczej, które sprawią, że ustawa się ożywi, i da pozytywny impuls naprawczy dla naprawy górnictwa w postaci uruchomienia instrumentów i środków finansowych na urlopy górnicze i przeróbkarskie oraz odpraw pieniężnych, a także na pokrycie strat produkcyjnych.

Treść tych rozporządzeń publikujemy poniżej, jako jedni z pierwszych.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI W SPRAWIE DOTACJI BUDŻETOWEJ PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU URLOPÓW GÓRNICZYCH ORAZ URLOPÓW DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia z tytułu urlopu  górniczego oraz urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla. Określa również tryb rozliczania dotacji budżetowej, warunki powodujące cofniecie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej a także tryb przyznawania i wypłacania świadczeń z tytułu urlopu górniczego oraz urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla.

Projekt rozporządzenia określa, co powinien zawierać wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację budżetową na wypłatę świadczeń z tytułu urlopu górniczego oraz urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla w danym roku oraz wniosek przedsiębiorstwa o przyznanie raty dotacji budżetowej w kolejnych miesiącach. Ponadto projekt rozporządzenia reguluje formę miesięcznych i rocznych rozliczeń z otrzymanej przez przedsiębiorstwo dotacji budżetowej oraz terminy ich przedkładania, a także wskazuje, kto przyznaje przedmiotowe świadczenie i w jakim terminie jest ono wypłacane.

Oto jego treść:

P-rozp-urlopy-dokument157154_01

 P-rozp-urlopy-dokument157154_02P-rozp-urlopy-dokument157154_03

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI W SPRAWIE DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE JEDNORAZOWYCH ODPRAW PIENIĘŻNYCH ORAZ NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa, warunki i tryb wypłacania środków oraz tryb rozliczania środków, a także szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanych środków.

Projekt rozporządzenia określa, co powinien zawierać wniosek przedsiębiorstwa o przyznanie środków w danym roku i wniosek o przekazanie raty środków w kolejnych miesiącach na wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych a także terminy oraz sposób sporządzania rozliczeń miesięcznych i rocznych z wykorzystania dotacji.

Ponadto projekt rozporządzenia określa, co zawiera wniosek przedsiębiorstwa o przyznanie środków na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa w danym roku oraz wniosek o przyznanie raty środków w kolejnych miesiącach. Art. 5 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia, określa sposób obliczania przez przedsiębiorstwo wysokości środków na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt rozporządzenia wskazuje również terminy oraz sposób składania przez przedsiębiorstwo rozliczeń miesięcznych i rocznych.

Oto jego treść:

Roz-odpr-30-03-2015-dokument157156_01 Roz-odpr-30-03-2015-dokument157156_02 Roz-odpr-30-03-2015-dokument157156_03

 

Roz-odpr-30-03-2015-dokument157156_04 Roz-odpr-30-03-2015-dokument157156_05

Dodaj komentarz