• pon.. cze 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

SPOTKANIE PREMIER Z GÓRNIKAMI

Byslawluk

lip 1, 2015

W dniu 29 czerwca 2015 r. w tzw. „Oku Miasta w Katowicach” odbyły się rozmowy premier Ewy Kopacz z przedstawicielami górniczych związków zawodowych, które znacząco się przedłużyły, gdyż strona związkowa w ich trakcie poinformowała, że ma jeszcze wiele tematów do omówienia.

-Spotkanie-29-06-2015

Poza panią premier w rozmowach uczestniczą m.in.: minister skarbu Andrzej Czerwiński, minister sprawiedliwości Borys Budka, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Jaworowski, rzecznik rządu Cezary Tomczyk, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz wojewoda śląski Piotr Litwa.

Stronę społeczną reprezentują m.in: przewodniczący górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, wiceprzewodniczący górniczej Solidarności Stanisław Kłysz, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Dariusz Potyrała, wiceprzewodniczący ZZGwP Wacław Czerkawski, przewodniczący ZZ Kadra Dariusz Trzcionka, wiceprzewodniczący ZZ Kadra Krzysztof Stefanek, lider WZZ Sierpień 80 Bogusław Ziętek oraz Kazimierz Grajcarek z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, Sławomir Łukasiewicz przewodniczący ZZ „Przeróbka”, Jerzy Demski przewodniczący ZZPD, Jerzy Sarata przewodniczący ZZJG, Jerzy Grabala przewodniczący ZZMWK oraz przedstawiciele innych związków zawodowych działających w górnictwie.  

W trakcie spotkania zaraz po powitaniu wszystkich Pani Premier powiedziała:

Cel ma być jeden: Śląsk ma być sercem przemysłowym Polski. To serce ma bić i jednocześnie promieniować na całą Polskę. Szanse, które dajemy tym programem, będą dotyczyć szczególnie przemysłu ciężkiego i wydobywczego związanego z kopalniami – podkreśliła premier. Jak dodała, program dla Śląska był przygotowywany od kilku miesięcy, a jego ogłoszenie jest jednym z punktów porozumienia, które zostało zawarte ze związkowcami na początku 2015 r.”.

Następnie oddała głos Jakubowi Jaworowskiemu Sekretarzu Stanu Rady Ministrów, który liczący ok. 100 stron dokument pt.: Śląsk 2.0 zreferował, zaznaczając, że będzie on upubliczniony po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca br. Jawowrowski powiedział między innymi, że: 

„Śląsk 2.0 – Program wsparcia przemysłu województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej” oparty jest na sześciu komponentach:

1. Przemysł energochłonny – propozycja obniżenia dla firm energochłonnych (m.in. kopalnie i huty) obciążeń związanych z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest też częściowe zwolnienie tych przedsiębiorstw z akcyzy na prąd, a także rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym podatkiem VAT o metale nieżelazne (VAT opłaca kupujący, a nie sprzedający).

2. Inwestycje – wykorzystanie środków budżetowych i unijnych na budowę infrastruktury drogowej (S1, S69, A1). Oprócz inwestycji w drogi i autostrady będzie rozbudowywana infrastruktura kolejowa, do Katowic zostanie też przeniesiona siedziba spółki PKP Cargo. Przygotowywana jest ustawa dotycząca programu rewitalizacyjnego ułatwiająca samorządom skorzystanie z finansowania unijnego na ten cel. Środki Państwowych Inwestycji Rozwojowych i BGK staną się bazą dla powstania funduszy inwestycyjnych. We wsparcie przedsiębiorczości zaangażuje się także ARP. Przewidziano również inwestycje w zgazowanie węgla na powierzchni, dzięki którym wykorzystane zostanie od 1 do 2 mln t węgla. (wartość projektu to 1,9-4,4 mld z). Projekt ma dotyczyć naziemnej instalacji w zakładach azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Wzmocnione będą inwestycje w strefach ekonomicznych. Zasygnalizowano też działania na rzecz branży hutniczej, prowadzące do wzrostu produkcji stali i zwiększenia zużycia węgla, m.in. poprzez walkę z nieuczciwą konkurencją spoza UE.

3. Ochrona środowiska – wsparcie z budżetu działań samorządów dotyczących walki z niską emisją.

4. Nowoczesne kadry – program pilotażowy polegający na zmianie profilów nauczania oraz wsparciu i nacisku na nauczanie na kierunkach technicznych oraz powiązanie nauki z pracą, aby ułatwić start zawodowy.

5. Integracja metropolitarna – uchwalenie ustawy metropolitalnej obejmującej 14 miast.

6. Logistyka realizacji Programu – Powstanie 30 – osobowej Społecznej Rady ds. Rozwoju Śląska, mającej nadzorować pogram. Do rady wejdą także reprezentanci strony społecznej.

Dodać należy, iż przewodniczącym międzyresortowego zespołu, który pracował nad dokumentem od 7 stycznia, był sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Jaworowski.

Po tej prezentacji była runda wypowiedzi przedstawicieli strony związkowej, w której przewodniczący ZZ „Przeróbka” zwrócił uwagę na:

1. Konieczność utrzymania jak największej ilości miejsc pracy w górnictwie, które było najważniejszym celem zawartego „Porozumienia z dnia 17 stycznia 2015 r.”, a tym samym należy zrobić wszystko, aby ten cel został osiągnięty na przykład poprzez gospodarcze wykorzystanie likwidowanych część przedsiębiorstw górniczych.

2. Dramatycznie malejące zatrudnienie w górnictwie na ZPMW oraz na dole. Informując Panią Premier, że w Polsce funkcjonuje przeświadczenie o nadmiernym zatrudnieniu w górnictwie i potrzebie restrukturyzacji tego zatrudnienia, podczas gdy w kopalniach zatrudnienie wśród pracowników zakładów przeróbczych i dołu jest poniżej minimalnego poziomu. Postulując o realizację „Porozumienia…” dotyczącego zapisu, że stan załogi na dole i przeróbce będzie sukcesywnie uzupełniany w zależności od potrzeb.

3. Stosowania obok rozwiązań i pomysłów makro oscylując na poziomie milionów i miliardów złotych, także mikro rozwiązań, które polegają na racjonalnym i zwykłym podejściu do problemów występujących w poszczególnych kopalniach. Dotyczących na przykład zinterpretowania na korzyść pracowników przepisów, które są nie jasne lub stanowią przeszkodę do skorzystania z instrumentów osłonowych, jak chociażby konieczności zatrudnienia w danej kopalni na powierzchni na dzień 1 stycznia 2015 r.

4. Możliwość zastosowania rozwiązań dotyczących nadwyżki na naszym krajowym rynku jabłek, które z powodzeniem stosuje PSL w szkołach ze wsparciem Unijnych środków finansowych w formie programów i akcji: Jabłko w każdej szkole, czy Owoce w każdej szkole. Na zasadzie analogicznej, ale w formie akcji: Węgiel dla każdej szkoły, kościoła i placówek pożytku publicznego. Nie oszukujmy się, jeśli w Polsce nie zacznie się spalać węgla, a tylko będzie się spekulacyjnie handlować, to będzie tylko gorzej.

5. Brak mającego być opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z pkt 2 załącznika do „Porozumienia…” programu na rzecz wsparcia pracowników odchodzących z górnictwa. Pytając dlaczego do tej pory tego programu nie ma, a przecież jest on w pkt 2, a więc przed pkt 3, który dotyczy programu z jakim rząd przyjechał na Śląsk w zakresie reindustralizacji Śląska i Małopolski.

 

 

slask_2_0

 

 

Dodaj komentarz