• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

STAŻOWY MIKOŁAJ Z LISTAMI U PREZYDENTA RP I CO SOLIDARNOŚĆ PROPONUJE !?

Byslawluk

gru 6, 2020

Jako Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie ustajemy w walce o emerytury stażowe. Związkowcy przypomną Andrzejowi Dudzie o niezrealizowanej obietnicy w Mikołajki. OPZZ zaplanowało kolejne działanie na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. 7 grudnia 2020 r., na Mikołaja, delegacja OPZZ wręczy Prezydentowi RP – Andrzejowi Dudzie prezent – wór  listów od pracowników z długim stażem pracy.

Pracownicy różnych zawodów opisują w nich przebieg swojej długiej kariery zawodowej, informują, jak bardzo ciężka praca odcisnęła piętno na ich zdrowiu oraz apelują do Prezydenta o wywiązanie się z obietnicy wyborczej, w sprawie emerytur stażowych, złożonej w maju 2015  i 2020 r.  Oto jeden z listów:

Mam 46 lat składkowych, w tym ponad dwa lata służby wojskowej ze względu na stan wojenny. Przeszedłem zawał, o którym dowiedziałem się po pierwszej wizycie u kardiologa. Lekarz dziwił się, że jeszcze żyję, to jego słowa. Domagam się jak najszybszego wprowadzenia emerytur stażowych, żeby te ostatnie lata życia minęły mi bez obaw, że skończę pod mostem jako bezdomny, gdy braknie oszczędności na opłaty i komornik wywali mnie na bruk po 47 latach pracy dla Polski, którą Pan Prezydent reprezentuje. Dzięki nam niedoszłym emerytom jest Pan Prezydentem, my czekamy nie na Pana łaskę, ale na swoje wypracowane składki, jeżeli jest Pan wierzący, a tak pokazują Pana w mediach, to proszę wykazać swoją troskę o nasz marny los.

Akcja „Mikołaj u Prezydenta RP”, to kolejne działanie, które ma na celu zrealizowanie postulatu OPZZ. 29 września 2020 r. związkowcy z organizacji członkowskich OPZZ spotkali się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie na publicznym czytaniu noweli Gustawa Morcinka „Łysek z pokładu Idy” – pouczającej noweli o tym, że po ciężkiej, wieloletniej pracy należy się wytchnienie na emeryturze.

W ten sposób przypominano prezydentowi Dudzie jego obietnicę wniesienia do Sejmu projektu ustawy w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Kluczowym momentem manifestacji było złożenie Prezydentowi Petycji wraz z projektem ustawy o emeryturach stażowych przez delegację OPZZ: Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina i Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” Sławomira Łukasiewicza.

W Kancelarii Prezydenta trwają analizy złożonego przez OPZZ projektu. Co ciekawe i na stronie Kancelarii Prezydenta i w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o projekcie OPZZ, ale jednocześnie nigdzie nie jest napisane że to właśnie OPZZ złożył ten projekt.

Przy zbieraniu listów do Prezydenta RP, Mikołaj zwrócił uwagę na fakt, że dwukrotne ustalenia w sprawie ustanowienia emerytur stażowych, Prezydent RP podpisywał z „Solidarnością”.  Dzięki reniferom w ręce Mikołaja trafił ciekawy dokument NSZZ „Solidarność”,  którym jest „Decyzja Prezydium KK nr 32/20 z dnia 26.02.2020 r. ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych”. Dla pełnej jasności, chodzi oczywiście o decyzję NSZZ „Solidarność”, która wraz z pismem przewodnim z dnia 26 lutego 2020 r. została przesłana do Sejmu RP do druku 247. Czytamy w niej jakie są oczekiwania tego związku, które powinny  być zapisane w ustawie. 

Po pierwsze – przejście na emeryturę stażową powinni mieć zatrudnieni ze względu na długoletni okres zatrudnienia, którzy utracili zdolność do kontynuowania pracy, a nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.
Po drugie – rozwiązanie takie powinno obejmować dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków.
Po trzecie – możliwość przejścia na emeryturę stażową mają mieć osoby, które w okresie nauki zawodu zaczęły podlegać ubezpieczeniom społecznym i w sposób nieprzerwany świadczyły pracę, niejednokrotnie w szczególnych, trudnych i uciążliwych warunkach.

Nasuwa się zatem pytanie, czy rzeczywiście zdaniem NSZZ „Solidarność”, emerytury stażowe mają być adresowane tylko i wyłącznie dla zatrudnionych, którzy:
– utracili zdolność do kontynuowania pracy,
– pracę podjęli wcześnie, jeszcze w okresie nauki zawodu,
– mają się legitymować stażem pracy, równym lub różnym w przypadku kobiet i mężczyzn oraz jaki ma być jego wymiar?

Warto, aby pytali o to sami Członkowie NSZZ „Solidarność”, gdyż jak czytamy w Decyzji KK nr 32/20, projekt ustawy zawarty w druku 247 nie spełnia wskazanych postulatów/kryteriów przez NSZZ „S”. Pytania są jak najbardziej na czasie, gdyż czas nieubłaganie upływa, a Prezydencka umowa zawarta z NSZZ „Solidarność” z maja tego roku, a także z 2015 r. wciąż nie doczekała się realizacji.

Obecna zaś sytuacja pandemiczna, wskazuje na konieczność wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę ubezpieczonych legitymujących się długoletnim okresem składkowym, dla chronienia ich zdrowia, a nawet życia. Wiadomo bowiem, że osoby starsze 50 +, są znacznie bardziej narażone na wyjście z systemu z tytułu zachorowania na Covid-19, a następnie zgonu.

OPZZ w tej sprawie nieustannie zgłasza szereg inicjatyw łącznie z parlamentarzystami różnych ugrupowań. Czas najwyższy zatem, na konkretne działania „Solidarności”. Mikołaj mówi, przed nami święta, i pod choinkę pracownicy o długim stażu pracy emerytur stażowych z nadzieja oczekują. Nie wolno tej nadzieji zmarnować. Tym bardziej, że w swej „Decyzji…” w ostatnim zdaniu „Solidarność” pisze:

„Prezydium Komisji Krajowej zwraca uwagę na ogromne społeczne oczekiwanie na rozwiązanie prawne, umożliwiające zasłużony odpoczynek osobom, które swoją wyczerpującą fizycznie pracę rozpoczęły w bardzo młodym wieku i kontynuowały przez bardzo długie okresy, stąd nie można dłużej zwlekać z podjęciem odpowiednich działań zmierzających do zaspokojenia oczekiwań tych osób, które czują się pokrzywdzone przez istniejący system ubezpieczeń”.

PONIŻEJ TREŚĆ DECYZJA PREZYDIUM KK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”: 

Dodaj komentarz