• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

SZCZEGÓŁY POROZUMIENIA W PGG S.A. Z DNIA 21-02-2020 R.

Byslawluk

lut 21, 2020

W skrócie obydwie strony porozumienia postanowiły, że od 1 stycznia 2020 roku pracownicy będą otrzymywali dodatek do każdej przepracowanej dniówki w wysokości:

1. 54 zł brutto w tym 22 zł podwyżki – pracownicy pod ziemią w wyrobiskach.
2. 51 zł brutto w tym 21 zł podwyżki – pracownicy pod ziemią pozostali.
2. 47 zł brutto w tym 19 zł podwyżki – pracownicy przeróbki mechanicznej węgla.
3. 31 zł brutto w tym 13 zł podwyżki – pozostali pracownicy powierzchni.

A zatem, przy 21 dniówkach przepracowanych podwyżki są od 462 zł brutto do 273 zł brutto. Przeróbka ma 399 zł brutto. Aneks wszedł w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

W związku z powyższym, po przeliczeniu, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kopalniach od 2020 r. wzrośnie z kwoty 7 386,42 zł do kwoty 7 829,61 zł, CZYLI WZROST O 443,19 ZŁ.

Organizacje związkowe oświadczają, iż zawarcie niniejszego porozumienia zawiesza wszczęty w listopadzie zeszłego roku spór zbiorowy oraz akcję protestacyjną. Strony porozumienia ustaliły, iż rozpoczną prace nad wdrożeniem budżetowego modelu wynagradzania w PGG S.A.

Całość aneksu wygląda tak:

Dodaj komentarz