• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

SZKODLIWY WARUNEK

Byslawluk

lut 22, 2020

Wciąż mamy sygnały, że jest problem z przyznaniem emerytury pomostowej, gdy ZUS wydaje decyzję odmowną, wskazując na brak spełnienia warunku art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych, czyli konieczności rozwiązania stosunku pracy.

Okazuje się bowiem, że nawet po jego rozwiązaniu, wnioskujący otrzymuje nierzadko po długim okresie decyzję o niespełnieniu innych warunków z art. 4 ustawy np. braku wymaganego stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Przykładów takich decyzji ZUS mamy w ostatnim okresie sporo, i dlatego publikujemy świeże pismo Członka Zarządu ZUS ds. świadczeń z dnia 13 stycznia 2020 roku, kierowane do wszystkich oddziałów ZUS.

Potwierdza i przypomina ono wywalczoną przez związki zawodowe w tym przez OPZZ zasadę z 2011 r. nakazującą analizować całą dokumentację w celu sprawdzenia, czy – poza warunkiem rozwiązania stosunku pracy, są spełnione pozostałe. Tak, aby wnoszący ponownie o przyznanie emerytury pomostowej po rozwiązaniu stosunku pracy miał 100% pewność, że ZUS przyzna mu prawo do emerytury pomostowej.

– Niestety bywa tak, że po rozwiązaniu stosunku pracy ubezpieczony nie ma, ani pracy, ani emerytury. Dlatego uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wykreślenie z ustawy tego szkodliwego warunku, bądź zapisanie w ustawie, że od rozwiązania stosunku pracy zależy wypłacenie świadczenia emerytalnego – pomostowego, a nie uzyskanie prawa przez ubezpieczonego do emerytury pomostowej – mówi Sławomir Łukasiewicz, członek Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych z ramienia OPZZ.

OTO PISMO ZUS:

Dodaj komentarz