• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

SZYKUJĄ SIĘ KORZYSTNE ZMIANY PODATKOWE

Byslawluk

sie 7, 2019

Informujemy, że już niebawem ma nastąpić zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%.

OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACY PRZEZ CO NAJMNIEJ DWUKROTNE PODNIESIENIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW DLA PRACOWNIKÓW.

Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynoszą miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1 335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie.
Dla wieloetatowców roczne KUP nie mogą przekroczyć 2002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2 502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r. Zgodne z deklarowaną filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców, nowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodów zostały zaokrąglone w górę do pełnych kwot.

 

OBNIŻENIE STAWKI PODATKU PIT Z 18% DO 17%

W stosunku do obecnie obwiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł.
Obniżenie stawki dotyczyć będzie ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).
Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r.

ZA 2019 R. SKALA PODATKOWA BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ W NASTĘPUJĄCEJ WYSOKOŚCI:

 

 

Dodaj komentarz