• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

W BOGDANCE SPÓR – NIE MA ZGODY NA WYZYSK W ZYSKU, LIST WK(….)ONEGO GÓRNIKA – POROZUMIENIE PŁACOWE ZAWARTE

Byslawluk

lut 26, 2018

Związki zawodowe w LW „Bogdanka” domagają się 10 % podwyżki, a zarząd LW „Bogdanka” zaproponował zaledwie malutki procencik. Taka postawa zarządu spowodowała, że związki zawodowe z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” wszczęły spór zbiorowy z pracodawcą. Rozmowy utrudnia zmiana na stanowisku prezesa spółki wydobywczej.

– Oczekujemy realnego wzrostu płac na poziomie 10 procent – podkreśla Krzysztof Jastrzębski, przewodniczący związku zawodowego „Przeróbka” w Bogdance.

Zasadne i realne żądania załogi spotkały się ignorancją zarządu kopalni. Podczas spotkania na początku lutego, ówczesny prezes zaproponował wzrost stawek osobistego zaszeregowania i premii za realizację zadań produkcyjnych o jeden procent.

– Rozmowy z zarządem trwają, z naszej strony nie ma i nie będzie zgody na tak niskie podwyżki – informuje Krzysztof Jastrzębski.

Pismo w sprawie sporu zbiorowego:

Image

Według danych przytaczanych przez związkowców, średnia miesięczna pensja górnika zatrudnionego w Bogdance wynosi niespełna 7,5 tys. zł brutto. Osobie, która dopiero rozpoczyna pracę, proponowana jest kwota 5,5 tys. zł. W sprawie podwyżki płac strony nie doszły do porozumienia, więc związki weszły w spór zbiorowy z pracodawcą.

– Jesteśmy w trakcie prowadzenia ze związkami zawodowymi działającymi w LW Bogdanka negocjacji dotyczących poziomu płac w 2018 roku. Jesteśmy przekonani, że jak co roku uda nam się dojść do porozumienia, biorącego pod uwagę zarówno oczekiwania załogi, jak i długofalowe bezpieczeństwo obecnych i przyszłych miejsc pracy w LW Bogdanka – przekonuje Grzegorz Gawroński, dyrektor biura zarządu kopalni. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje powołanie przez związki i zarząd mediatora, który doprowadzi do wypracowania kompromisu.

Przepisy dopuszczają też możliwość przeprowadzenia przez załogę strajku, jednak na tym scenariuszu nie zależy ani związkom zawodowym, ani władzom kopalni. Czekają na nowego prezesa Związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z pracodawcą na początku ubiegłego tygodnia. Od tego czasu strony negocjują porozumienie.

Atmosferę w kopalni podgrzewa list od „wk(…)ego górnika”, który jest kopiowany i rozprowadzany wśród załogi. Jego autor przekonuje, że pensje i premie wśród pracowników pod ziemią rosną za wolno.

„Panie Prezesie, ja Panu nie chcę ujmować, ale do kur…, dlaczego Pan Górnikom ujmuje. Bez nas, bez naszego doświadczenia i zaangażowania nie miałby Pan takich wyników” – czytamy w liście.

Oto kopia treści listu:

Tak, więcej nie będzie łatwo. Również negocjacji nie ułatwiła zmiana szefa Lubelskiego Węgla. W piątek 16 lutego br. rada nadzorcza odwołała Krzysztofa Szlagę, który był szefem kopalni od 2016 r. Tymczasowo funkcję prezesa pełni Sławomir Karlikowski, obecny zastępca prezesa do spraw produkcji i kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, związany z Bogdanką od 1991 r.

WIERZYMY W KOLEJNY SUKCES ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W TOCZĄCYM SIĘ SPORZE. 

I NASZA WIARA SIĘ URZECZYWISTNIŁA POROZUMIENIEM, BOWIEM ZARZĄD LW BOGDANKA S.A. W DNIU 28 LUTEGO 2018 ROKU UZGODNIŁ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, ŻE:

– od 1 marca 2018 roku nastąpi 5-proc. wzrost stawek osobistego zaszeregowania pracowników,

– do końca marca zostanie wypłacona jednorazowa premia motywacyjna (proporcjonalna do wymiaru czasu pracy) w wysokości 2.700 zł brutto.

Uwzględniając ww. podwyżkę oraz premię, planowana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w LW Bogdanka SA w 2018 roku wyniesie 7.932,84 zł.

Zawarte dziś porozumienie ze związkami zawodowymi jest kompromisem, który uwzględnia z jednej strony obecną sytuację na rynku pracy a z drugiej – bieżące i długoterminowe bezpieczeństwo Spółki, które przekłada się na bezpieczeństwo miejsc pracy w LW Bogdanka. Jesteśmy zadowoleni z wypracowanego wspólnie rozwiązania – powiedział Sławomir Karlikowski, p.o. Prezesa Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu  ds. Produkcji – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego LW Bogdanka S.A

 

Dodaj komentarz