• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

W GÓRNICTWIE MAJĄ BYĆ JEDNOLITE WYNAGRODZENIA POSTOJOWE

Byslawluk

maj 20, 2020

W czasie walki z koronawirusem typu SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo materialne pracowników i ich rodzin zwraca się z uzasadnionym wnioskiem do wszystkich spółek węglowych o pilne wprowadzenie jednolitych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas gotowości do pracy w oparciu o obowiązujące zasady w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Od dawna bowiem postuluje się wprowadzenie w górnictwie węgla kamiennego jednolitego układu zbiorowego pracy zwanego potocznie „Górniczą Konstytucją”. Postulat ten jest nawet wpisany, jako cel do realizacji w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 18 stycznia 2018 r. „Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” obejmującego okres do 2030 roku.

Dlatego właśnie jest najlepszy czas i moment na realizację tego celu oddolnie, poprzez budowanie zrębów „Górniczej Konstytucji”, na zasadzie ustalenia godziwego wynagrodzenia postojowego dla wszystkich pracowników górnictwa i ich rodzin.

Wynagrodzenia jednolitego za czas niewykonywania pracy w okresie przestoju i gotowości do świadczenia pracy pracownikom, którym uniemożliwiono wykonywanie obowiązków zawodowych w wysokości 80% wynagrodzenia wyliczonego jak średnia urlopowa za dni przepracowane w dni robocze (bez uwzględnienia dniówek ponadnormatywnych, tj. za soboty, niedziele i święta oraz nadgodziny w dni robocze) z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających konieczność wprowadzenia przestoju ekonomicznego, które nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na dany rok kalendarzowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przy czym za gotowość do pracy pracownikom na postojowym nie będą przysługiwać inne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze.

Konkretne brzmienie tych zasad przedkładamy w załączeniu i wnosimy o pilne ich wprowadzenie.

CAŁĄ TREŚĆ NASZEGO WYSTĄPIENIA ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ:

 

Dodaj komentarz