Odwiedzona strophna: 731
1 0
Czas czytania:1 Minut

Wraz z Nowym 2020 Rokiem, życzymy wszystkim, aby był to dobry rok, rok zgody i pokoju, zdrowych relacji, wspólnych sukcesów i satysfakcji. Wchodząc w ten Nowy Rok, wchodzimy z odpowiedzią, jaką otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym, choć datowaną na dzień 23 grudnia 2019 r. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niesprawiedliwego niezaliczania do okresów pracy pracy górniczej i wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wszystkich okresów niezdolności chorobowej, dni honorowego oddawania krwi, a także w ten nowy rok wchodzimy z naszym pismem z dnia dzisiejszego kierowanym do wszystkich Członków Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w sprawie ujęcia w porządku obrad przynajmniej jednej w wielu problematyk socjalnych zgłoszonych przez nas w ramach prac Zespołu.

Uznaliśmy, że skoro na dzień 10 stycznia 2020 r. zwołane zostało posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników z porządkiem obrad, który pomimo posiadania w swej nazwie Zespołu bezpieczeństwa socjalnego, niestety tego bezpieczeństwa socjalnego nie ujmuje, to w obliczu wielu zagrożeń jakie stoją przed górnictwem należy ująć w porządku obrad prac Zespołu w dniu 10 stycznia 2020 r. przynajmniej jednej z wielu poniższych problematyk dotyczących bezpieczeństwa socjalnego, pozostawiając pozostałe do rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach Zespołu, a związanych z:

  • przywróceniem wcześniejszego wieku emerytalnego dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna, a także przywrócenia prawa do urlopów przedemerytalnych dla pracowników zatrudnionych pod ziemią i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla oraz ustanowienia prawa dla wszystkich byłych pracowników i osób uprawnionych, w tym obecnie zatrudnionych i przyszłych do rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla,
  • zaliczeniem do pracy górniczej i wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wszystkich okresów niezdolności chorobowej, dni honorowego oddawania krwi, służby wojskowej oraz zaliczanie każdego okresu pracy górniczej do okresu pracy uprawniającego do emerytury pomostowej np. 5 lat dołu do 11 lat przeróbki, aby 15 lat pracy w tych warunkach szczególnych wymagane były przekroczone,
  • ustanowieniem emerytur stażowych po przepracowaniu 35 lat pracy w przypadku kobiet i 40 lat pracy w przypadku mężczyzn z zaliczeniem do tego okresu urlopu macierzyńskiego i studiów oraz odejścia od wygaszającego charakteru emerytur pomostowych i rozszerzenia wykazu stanowisk oraz ewidencji pracownik o wszystkich zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 

OTO NASZE PISMO:

 

Z kolei z otrzymanej od ministerstwa odpowiedzi wynika, że My piszemy o prostym i logicznym o raz sprawiedliwym zaliczeniu przepracowanej np. soboty, niedzieli czy święta, jako dniówki przepracowanej bez liczenia jej półtorakrotnością, na zasadzie, że mam 10 dni L4, i 10 dni niedzielno – świątecznych, to logika i sprawiedliwość oraz zwykła przyzwoitość nakazuje, aby te 10 dni przepracowane w niedziele i święta mają być traktowane jak dni, które kasują/odrabiają dni chorobowego.

Czy to takie trudne do zrozumienia? Dla nas jest to proste, ale najwidoczniej musimy z tą oczywistą – oczywistością wciąż się zwracać do rządzących, i tak też czynimy pisząc do Współprzewodniczących Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników o ujęcie w porządku obrad prac Zespołu w dniu 10 stycznia 2020 r. przynajmniej jednej z wielu problematyk dotyczących bezpieczeństwa socjalnego, w tym tej, a pozostawiając pozostałe do rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach Zespołu. 

 

Na koniec trzy wymowne zdania z otrzymanej odpowiedzi:

„Sposób liczenia dniówek przepracowanych na odpowiednim stanowiskach, będąc pewną funkcją matematyczną, nie może jednak wkraczać na grunt faktów, zaburzając stosowanie kalendarza. Liczba dniówek przepracowanych w wymiarze półtorakrotnym nie powoduje bowiem, że staż pracy w sposób rzeczywisty zostaje wydłużony. Zostaje on na zasadzie fikcji prawnej zwiększony dla potrzeb konkretnego stanu formalnego”. 

 

Jakiś komentarz ???

OTO ODPOWIEDŹ W CAŁOŚCI:

 

 

 

 

 

Informacje o autorze postów

slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %

By slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz