• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

W PGG S.A. JEST POROZUMIENIE, STAWKI W MIEJSCU, DODATKI W GÓRĘ.

Byslawluk

lut 22, 2022

W PGG S.A. zawarte zostało w dniu 22.02.2022 r. porozumienie. Oto co podpisane porozumienie, a w zasadzie porozumienia zawierają:

👉 40 zł za dniówkę – otrzymają pracownicy pracujący w wyrobiskach, co oznacza, że w ich przypadku dodatek gwarantowany za każdą przepracowaną dniówkę wzrośnie do 94 zł.

 

👉 37,8 zł otrzymają pozostali pracownicy zatrudnieni pod ziemią, co oznacza wzrost dodatku gwarantowanego do 88,8 zł za dniówkę.

 

👉 pracownicy zakładów mechanicznej przeróbki otrzymają 34,8 zł, czyli dodatek gwarantowany wzrośnie do 81,8 zł za dniówkę.

 

👉 pozostali pracownicy powierzchni, otrzymają dodatki gwarantowane o 23 zł wyższe, a więc do kwoty 54 zł za dniówkę.

 

Przyjmując zatem, że w miesiącu jest średnio 21 dni roboczych, to :

 

👉 pracownicy pracujący w wyrobiskach dostaną o 588 zł netto więcej (840 zł brutto),

 

👉 pozostali pracownicy dołowi – 556 zł netto (793,80 zł brutto),

 

👉 pracownicy zakładów mechanicznej przeróbki węgla – 552 zł netto (730,80 zł brutto),

 

👉 pracownicy powierzchni – 338 zł netto ( 483 zł brutto).

 

Ważne jest to, iż ustalono również, że fundusz płac na rok 2022 nie będzie niższy niż 8815 zł x 12 x 36 823, a także przystąpienie od marca br. nad nowym jednolity system wynagradzania pracowników PGG S.A.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „pracownicy mechanicznej wegla robotnicy stanowiska nierobotnicze (etat) zl/dn. (47zl+34,80zl) Pozostale ulegają zmianie. zi/dn. dnia nie Przedstawiciele Stron oświadczają. że sa umocowani działania imieniu na rzecz Stron, przez Strony zawarcia wykonania Porozumienia. Niniejsze zostalo sporządzonew jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla oraz eden dla Organizacji Związkowych. PODPISY STRON Polskiej Grupy S.A. Prezes Rajmund Horst Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jerzy WiceprezesZarządu awael Andrzej Paniczek Wiceprezes Zarządu imieniu organizacji zawodowych działają…cych Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Z,Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej S.A Komisja Zakładowa Polskiej Sierpien Hutek Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Polsce Polskiej Grupy Górniczej Związek Zawodowy "Kadra" Górnictwo Sebastian Û Czogała Krzysztof Stanisławski str.223”
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
RED.

Dodaj komentarz