• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

W SEJMIE O RESTRUKTURYZACJI KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

Byslawluk

sty 5, 2017

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH
VIII kadencja w dniu 2 stycznia 2017 r. nr 1/2017 (139)

Oto co się działo na Komisji Sejmowej RP do Spraw Energii i Skarbu Państwa w dniu 2 stycznia 2017 r. w sali im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C).

Temat: „Program restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i harmonogram jego realizacji”.

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu przez grupę posłów zapoznała się z informacją na temat „Programu restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i harmonogramu jego realizacji”.

W imieniu wnioskodawców wniosek o zwołanie posiedzenia uzasadniał poseł Krzysztof Gadowski (PO).
Według wnioskodawców brakuje informacji na temat ostatecznej koncepcji, stanu zaawansowania i przebiegu restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., liczby utraconych miejsc pracy oraz prowadzonego dialogu ze stroną społeczną i samorządami.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Grzegorz Tobiszowski omówił sytuację sektora górniczego w 2015 r. Wskazał na: obowiązujące regulacje UE, w tym na decyzję Rady Europy z 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń, bardzo wysoki poziom zobowiązań kopalń ogółem (13 mld zł), niedoinwestowanie sektora, niską wydajność na jednego zatrudnionego, koszty produkcji przewyższające przychody ze sprzedaży, import zza wschodniej granicy, niskie ceny węgla na świecie, duże straty spółek (1,7 mld zł w całym sektorze) oraz wysokie zapasy węgla na zwałach kopalń (5,8 mln ton).

Minister stwierdził, że KHW S.A. oraz Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. powinny zostać połączone, oraz poinformował, że podejmowane są działania na rzecz realizacji takiej koncepcji restrukturyzacji, która byłaby najlepszym wariantem zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i ekonomicznego.
Połączenie spółek pozwoliłoby na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach technicznych, rynkowych i finansowych. Poprawiłoby możliwości inwestycyjne, zwiększyło efektywność gospodarowania złożami i majątkiem produkcyjnym, poprawiło konkurencyjność na rynkach oraz pozwoliłoby na elastyczniejsze reagowanie na zmiany cen węgla oraz obniżenie kosztów administracyjnych i transportu.
Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. – Tomasz Cudny przedstawił informację na temat dotychczas podjętych działań restrukturyzacyjnych spółki, tj. przekształceń strukturalnych holdingu, wydzielenia aktywów nieprodukcyjnych, wydzielenia substancji mieszkaniowej, działań w sferze produkcji, w tym na rzecz zwiększenia wydajności.
Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. – Tomasz Rogala przedstawił informację na temat spółki PGG oraz podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.
Polska Grupa Górnicza to największa w Unii Europejskiej firma wydobywcza, a jej restrukturyzacja przynosi pierwsze pozytywne efekty. W październiku minionego roku spółka pierwszy raz w 2016 r. zanotowała dodatni wynik finansowy – 15 mln zł, oraz w listopadzie – zysk netto w wysokości 18,6 mln zł.

Program restrukturyzacji zakładał, że pierwszy wynik dodatni będzie wypracowany w I kwartale 2017 r. Listopad 2016 r. był pierwszym miesiącem, w którym ceny sprzedaży węgla były wyższe niż koszty jego produkcji.
Posłowie w dyskusji m.in. poruszyli temat przeprowadzanego w ostatnim okresie audytu w kopalniach oraz pytali o koszty wydobycia jednej tony węgla w poszczególnych kopalniach.

Dodaj komentarz