• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

W NOWYM ROKU Z ENERGIĄ PISZEMY DO MINISTRA ENERGII

Byslawluk

lut 21, 2017

Zarząd Krajowy Związku ZZ „PRZERÓBKA” skierował w dniu 20 stycznia 2017 r. do Ministra Energii szereg pism, które publikujemy w całości. Ich problematyka dotyczy między innymi:

– dramatycznej sytuacji pracowników zatrudnionych w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i braku zainteresowania się tą sytuacją zarządu i rady nadzorczej spółki,

– zaliczenia pracy górniczej do pracy w szczególnych warunkach dla umożliwienia nabywania prawa do emerytury pomostowej pracownikom o stażu pracy mieszanym,

– uznania zatrudnienia w ZPMW uprawniającego do przejścia na urlop przeróbkarski na dzień przejścia do SRK S.A.

Czekamy na ministerialne odpowiedzi w przeświadczeniu, że będą one pozytywne dla pracowników.

Dodaj komentarz