• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

WALKA O EMERYTURY STAŻOWE – TEN PROJEKT POWSTAŁ W OPZZ

Byslawluk

lis 7, 2019

Możliwość skorzystania z prawa do emerytury po 35 latach w przypadku kobiet  i 40 latach w przypadku mężczyzn składkowych – ma długą historię. Oto jak było. 

Całość problemu rozpoczęła się w momencie wprowadzenia reformy emerytalnej w 1998 r. i przejścia z systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki. Reforma systemu została przeprowadzona przez rząd Akcji Wyborczej Solidarność w ramach programu czterech reform, podczas których wprowadzono trzy nowe filary.

To wtedy zmieniono sposób wyliczania emerytur. Wprowadzono metodę, według której – ile sobie uskładasz, tyle będziesz miał po podzieleniu przez dalszy przewidywany okres życia według tablic średniego dalszego trwania życia, a wynik tego dzielenia będzie stanowił wysokość brutto twojej miesięcznej emerytury.

Wtedy również okazało się, że bez odpowiednich wpłat na fundusz emerytalny, to wiek emerytalny jest kwestią drugo, czy trzecioplanową. Można pracować i 100 lat, ale jeśli się nie odprowadza składek, i to nie byle jakich, to nie ma szans nawet na minimalną emeryturę.

OPZZ od 2010 roku nieprzerwanie walczy o emerytury stażowe. Przez dwie kadencje Sejmu RP związkowcy prezentowali tę inicjatywę w parlamencie.

Nasz projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników, był już dwukrotnie przedstawiany w Sejmie RP ( 22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r.).

Nie ma dnia, abyśmy nie zabiegali o to rozwiązanie.

5 lutego 2015 r. OPZZ w piśmie do Prezesa Rady Ministrów ponowiło postulat podjęcia prac nad projektem obywatelskim – i po raz kolejny koalicyjny rząd PO-PSL negatywnie odniósł się do naszych propozycji.

23 sierpnia 2018 r. wystąpiliśmy pisemnie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z postulatem emerytur stażowych ( 35/40 lat). Jednocześnie poinformowaliśmy Pana Premiera, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do RDS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy prosząc o zainicjowanie procesu legislacyjnego.

W tym samym dniu tj. 23 sierpnia 2018 r. przesłaliśmy pismo do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Minister Elżbiety Rafalskiej – przypominające o naszej inicjatywie w sprawie emerytur pomostowych, że dziesięć miesięcy temu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do RDS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych.

3 marca 2019 r. skierowaliśmy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy wprowadzający dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury po 35 latach stażowych dla kobiet i 40 latach stażowych dla mężczyzn, z prośbą o wsparcie prac nad zmianą prawa w tym zakresie. W tym samym dniu projekt skierowaliśmy do Rady Dialogu Społecznego.

9 maja 2019 r. OPZZ zwróciło się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z petycją o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emerytalnych: w sprawie emerytur stażowych i w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.

7 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na naszą petycję.

Ponieważ OPZZ nie zgadza się z argumentami zawartymi w przesłanej nam odpowiedzi, w dniu 19 września 2019 r. ponownie wystąpiliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W tym samym dniu wystąpiliśmy do przewodniczącego zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych.

Obecnie czekamy na zwołanie posiedzenia.

My mówimy tak:

„Emerytury bez względu na wiek muszą być ustanowione,
bo są to emerytury, które się bronią ekonomicznie same
przez to, że każdy kto ma 40 lata okresów składkowych,
to już swą emeryturę wypracował.

To nie PESEL, a suma zgromadzonych składek jest najważniejsza.

OPZZ mówi o tym, i walczy o to od samego początku, aż prawda ta, stanie się prawem, ale nie obowiązkiem”.

Oto jaka jest prawda emerytalna:

Dodaj komentarz