• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

WYBORY RADY PRACOWNIKÓW

Byslawluk

maj 21, 2015

 

W Kompanii Węglowej SA (KW) pracownicy wybrali 7-osobową Radę Pracowników III kadencji

Największą liczbę głosów w drugiej turze wyborów do tego gremium otrzymali kandydaci z listy wystawionej przez reprezentatywne organizacje związkowe: Jerzy Demski, Bogusław Hutek, Dariusz Potyrała, Jerzy Sawczuk, Przemysław Skupin, Krzysztof Stanisławski i Waldemar Stelmach. Frekwencja wyniosła 22,69 procent. Pierwsze zebranie nowej Rady odbędzie się najprawdopodobniej 17 czerwca.

Rady pracowników posiadają ustawową kompetencję do uzyskiwania od pracodawcy informacji na temat przedsiębiorstwa, m. in. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, przewidywanych zmian stanu i struktury zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Drugą turę wyborów do Rady przeprowadzono 27 maja (pierwsza, przeprowadzona 22 kwietnia, została unieważniona ze względu na zbyt niską frekwencję). Głosować mogli niemal wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych Kompanii Węglowej SA – pozbawieni czynnego prawa wyborczego w tych wyborach są tylko pracownicy młodociani.

O 7 miejsc mandatowych ubiegało się 14 osób. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów (podkreśleniem oznaczono kandydatów ze wspólnej listy związkowej):
– Marek Adamczyk – 1276,
– Andrzej Babrała – 488,
– Jerzy Demski – 2891,
– Bogusław Hutek – 3024,
– Ryszard Kielar – 587,
– Arkadiusz Kluger – 615,
– Adam Kozubek – 2258,
– Paweł Pillar – 477,
– Dariusz Potyrała – 3102,
– Jerzy Sawczuk – 2711,
– Tomasz Seniow – 457,
– Przemysław Skupin – 2706,
– Krzysztof Stanisławski – 2395,
– Waldemar Stelmach – 2940.
Ulotka_wybory_rady_KW-2015

Dodaj komentarz