• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

WYŻSZE LIMYTY ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

Byslawluk

kwi 23, 2020

Informujemy, że już obowiązuje ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568).

Wprowadza ona szereg korzystnych zmian dla pracowników i nie tylko postulowanych przez ZZ „PRZERÓBKA” i inne związki zawodowe w zakresie zwiększonych limitów kwot wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tzw. PIT. Skrót PIT pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Istnieje również podatek dochodowy od osób prawnych, zwany CIT (Corporate Income Tax).

I tak zwiększone zostały limity zwolnień z PIT w 2020 roku:


Dodaj komentarz