• sob.. kwi 20th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

ZUS NIE ZALICZYŁ POSTOJOWEGO DO PRACY GÓRNICZEJ…

Byslawluk

kwi 18, 2020

Związki zawodowe działające w górnictwie prześcigają się w pytaniach i prośbach o interpretacje przepisów dotyczących zaliczenia dniówek postojowych do okresów pracy górniczej, wymaganych do uzyskania prawa do górniczej emerytury.

Tutaj dwa przykłady ZZG i Solidarności:

Jako ZZ „PRZERÓBKA”, który choć w większości zrzesza przeróbkarzy, to jednak z racji otwartości również na inne grupy zawodowe, w tym pracowników zatrudnionych pod ziemią, wielokrotnie występował w sprawie niesprawiedliwości występującej w polskich przepisach związanych z  brakiem zaliczenia do pracy górniczej i w szczególnych warunkach służby wojskowej, L4, a nawet dni krwiodawca, a tym samym długo przed nastaniem na świecie pandemii i w kraju  epidemii koronawirusa oraz związanych z tym kwarantann i postojówek sygnalizował ten problemem władzy.

Niestety władza wciąż ten problem ignorowała, i temat na zasadzie spychologii temat odsuwała, a inne związki zawodowe, jakby się z tą krzywdzącą niesprawiedliwością pogodziły. Myśmy jednak działali i dzięki czemu mamy ogromną wiedzę na ten temat, z którą na bieżąco się dzieliliśmy się na naszej stronie internetowej, jak i na facebooku. Warto przy okazji wspomnieć, że zgłoszone przez nas tematy socjalne na Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników 10 stycznia 2020 r. mają być omawiana na Zespole w ramach jego prac w roku 2020. W trakcie obrad Zespołu, wiceminister Adam Gawęda, zasugerował, że zakres tematyczny dotyczący uprawnień emerytalnych i zaliczania okresów L4, wojska, i honorowego oddawania krwi, jak emerytury pomostowe i stażowe oraz przeróbkarskie powinien być kierowany na Radę Dialogu Społecznego. Zwróciliśmy uwagę, że przecież Górniczy Trójstronny Zespół jest integralną częścią RDS, a więc sugestia Pana Ministra jest realizowana, i to z inicjatywy najbardziej pożądanej, czyli oddolnej. Tym bardziej, że nie obejmują one tylko spraw emerytalnych, ale również kwestię naprawienia krzywd, takich jak zaliczenia wojska, L4, oddawania krwi, a także uregulowanie prawa do rekompensat z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. W trakcie też Zespołu zapadło uzgodnienie, że w planie prac Zespołu na rok 2020, mają być te bloki tematyczne omawiane. Dlatego oczywiste jest dla nas, że na najbliższym spotkaniu z Wicepremierem RP i Ministrem Aktywów Państwowych – Jackiem Sasinem, zaplanowanym na dzień 21 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie – blok drugi zgłoszonych przez nas tematów, zostanie omówiony. Mamy na ten Zespół również zaproszenie, jako ZOK ZZ „PRZERÓBKA” w Polskiej Grupie Górniczej S.A., i zapewniamy, że temat pociągniemy.   

Linki do naszych pisemnych wystąpień oraz otrzymanych odpowiedzi zamieszczamy poniżej:

https://www.przerobka.pl/w-nowym-roku-nowe-i-stare-problemy/

Z otrzymanych odpowiedzi wybija się na pierwszy plan to, że nawet służbę wojskową władza nie chce zaliczyć do pracy górniczej, ani też dni oddawania krwi dla życia, a co dopiero dniówek postojowych. O odpowiedź, czy dniówki postojowe liczą się do pracy górniczej, to nawet nie trzeba występować, gdyż już w poprzednich latach  były w tym zakresie konkretne zapytania kierowane do chorzowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oto jaką udzieliła 6 lat temu w kwietniu 2014 roku odpowiedź Pani Anna Sobańska-Waćko, rzecznik prasowy oddziału.

„Warunki wymagane do spełnienia uprawnień do emerytur górniczych są ściśle określone przepisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tam właśnie są sprecyzowane okresy wykonywania pracy, które można zaliczyć do okresów pracy górniczej, wymaganych do uzyskania prawa do górniczej emerytury. W związku z powyższym dni te, bądź ich okresy nie podlegają zaliczeniu do okresów pracy górniczej dla celów ustalenia prawa i wysokości emerytur górniczych, ze względu na brak podstaw prawnych. Należy zauważyć, że w przypadku stanowisk dozoru, zaliczenie danego miesiąca jako okresu pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, zależy od wykazania co najmniej 22 zjazdów w danym miesiącu. Jeżeli taki pracownik nie udokumentuje tej minimalnej liczby zjazdów – wówczas dany miesiąc nie jest zaliczony do okresu pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.”

 

Tutaj obraz tej odpowiedzi:

Poniżej też przedstawiamy link do podobnego zapytania w tej sprawie wraz z odpowiedzią, a także obraz tej odpowiedzi na wypadek, gdyby została usunięta z internetu:

 

Na koniec zapis rozmowy dnia z Prezesem Polskiej Górniczej S.A. – Tomaszem Rogala, któremu składamy kondolencje z powodu śmierci Ojca: 

 

Dodaj komentarz