• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

> 125 TYSIĘCY PODPISÓW

Byslawluk

mar 29, 2016

Ponad 125 tys. osób poparło obywatelski projekt ustawy mającej zagwarantować darmowy deputat węglowy z budżetu państwa dla wszystkich emerytów górniczych.

Deputat węglowy to uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla. Może być realizowane w naturze, czyli w postaci węgla do ogrzewania domu czy mieszkania, lub w formie ekwiwalentu pieniężnego, czyli wypłaty równowartości węgla.

 Lider Związku Zawodowego Górników w Polsce Dariusz Potyrała podkreślił, że inicjatywa służy przede wszystkim uporządkowaniu obecnego chaosu prawnego i nie wiąże się z postulatem jakichkolwiek nowych uprawnień dla emerytów górniczych.

– Dziś mam siedem różnych sposobów realizacji tego świadczenia. Jednym deputat został odebrany, innym zawieszony. Dla jednych finansuje go Skarb Państwa, dla innych ZUS. Jedni otrzymują go z mocy ustawy o restrukturyzacji górnictwa, inni na podstawie innych przepisów – wyliczył.

Roczne koszty deputatu dla emerytów, rencistów i wdów górniczych związkowcy szacują na ok. 400 mln zł, przypominają jednak, że również obecnie mniej więcej połowa tej kwoty pochodzi z budżetu państwa, który finansuje deputaty dla emerytów z kopalń przeniesionych wcześniej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Przygotowanie specustawy, która ma uregulować sprawę deputatów, zapowiedzieli też przedstawiciele Ministerstwa Energii, wspólnie z resortem rodziny, pracy i polityki społecznej.

Potyrała ocenił, że choć związkowcy nie znają założeń rządowego projektu, są skłonni go poprzeć, jeżeli idzie on w tym samym kierunku co inicjatywa obywatelska.

Co znalazło się w obywatelskim projekcie?

Formalnie obywatelski projekt dotyczy nowelizacji ustawy z 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Inicjatorzy proponują wprowadzenie do ustawy zapisu, że deputat przysługuje także „byłemu pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który posiadał uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a uprawnienia te zostały mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji zarządów spółek węglowych”.

Inna kluczowa zmiana dotyczy tego, że wskazane w ustawie zadania i świadczenia „są finansowane z dotacji budżetowej”.

Potyrała podkreślił, że deputat węglowy dla emerytów i rencistów jest „świadczeniem wygasającym”, ponieważ już od pewnego czasu młodzi górnicy zatrudniani w kopalniach wiedzą, że na emeryturze nie będzie im przysługiwać takie świadczenie. Jednak ci, którzy nabyli takie prawo powinni – według niego – zachować je.

Najwięcej podpisów zebrano w dwóch kopalniach

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej został zarejestrowany w Sejmie w końcu grudnia ubiegłego roku. Od tego czasu inicjatorzy mieli trzy miesiące na zebranie co najmniej 100 tys. podpisów. Ostatnim dniem zbiórki był miniony piątek.

Najwięcej podpisów zebrano w kopalniach Jankowice i Marcel (ponad 8 tys. w każdej z nich) oraz Halemba (ponad 7 tys.).

Zgodnie z przepisami, po złożeniu projektu z podpisami w Sejmie, marszałek w ciągu 14 dni może zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy została złożona wymagana liczna podpisów. Komisja ma 21 dni na sprawdzenie.

Jeśli liczba prawidłowo złożonych podpisów będzie większa niż wymagane 100 tys., marszałek może skierować projekt do pierwszego czytania w Sejmie – przeprowadza się je w terminie trzech miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do marszałka.

IAR, PAP, kk, sł

Dodaj komentarz