• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PYTAMY O EMERYTALNE OBIETNICE

Byslawluk

cze 23, 2016

W CPS „Dialog” w Warszawie 22 czerwca 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ZP RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Przewodniczącymi posiedzenia byli – Henryk Nakonieczny oraz Jan Klimek.

20160622_110517

Tematyka obejmowała informację Ministerstwa Finansów dotyczącą:

  • założeń projektu budżetu państwa na 2017 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2017 r.;

  • propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017;

  • propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2017.

  • dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2017 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).

  • sprawy różne.

Wiesława Taranowska – wiceprzewodnicząca OPZZ,  zażądała wyjaśnienia skąd się wziął zapis w założeniach budżetowych na rok 2017, z którego wynika, że jeśli każdy będzie pracować do śmierci, to dopiero znajdą się pieniądze na podwyżki płac w budżetówce? Bowiem, jak inaczej rozumieć intencje resortu finansów, który oprócz wieku emerytalnego rozważa w założeniach budżetowych konieczność posiadania minimalnego stażu pracy 35/40 lat (kobieta/mężczyzna), aby móc przejść na emeryturę. Takie podejście skazuje większość pracowników na pracę aż do śmierci stwierdziła – Taranowska.

Sławomir Łukasiewicz – OPZZ, zapytał wprost obecnych na sali przedstawicieli, NSZZ „Solidarność”, czy podpisując w maju 2015 roku „Deklarację Programową” z ówczesnym kandydatem na Prezydenta RP – Andrzejem Duda, stanowiącą w pkt 2, o tym, że będzie on w sposób szczególny prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, to myślano wówczas o takim rozwiązaniu, które rozważa dziś ministerstwo finansów?

D_D_DP-2015

Równocześnie dodał, że czas najwyższy skończyć z polityką konkurowania biedą, niskimi płacami i świadczeniami oraz podwyższaniem wieku emerytalnego, a ostatnio nawet pomysłami zwiększenia emerytalnego stażu pracy. Takiej polityce mówimy nie. Na koniec oświadczył, że nie ma i nie będzie zgody OPZZ na łatanie dziur budżetowych zmuszając ubezpieczonych do pracy aż do śmierci.

Ekspert OPZZ – Bogdan Grzybowski, w swej merytorycznej wypowiedzi, zwrócił uwagę na analizy, które co 6 lat przeprowadza ZUS. Wynika z nich, że aż 80 % ubezpieczonych przebywających na świadczeniach emerytalnych nie posiada stażu pracy 35/40 lat.

W odpowiedzi Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu resortu finansów oraz Marcin Zieleniecki z resortu rodziny i pracy uspokoili, że rząd się nie wycofał ze swych obietnic wyborczych i się nie wycofuje oraz prosie o cierpliwość. Rozważa jednak różne rozwiązania alternatywne. Zaś wywołany do odpowiedzi przedstawiciel „Solidarności”, z dużą dozą rozgoryczenia zapewnił, że intencją podpisanej „Deklaracji Programowej” jest wprowadzenie emerytur bez względu na wiek, których kryterium decydującym ma być staż pracy.  

Dodaj komentarz