5 MAJ 2021 ROKU – DZIEŃ WSTYDU…

slawluk
Odwiedzona strophna: 542
3 0
Czas czytania:2 Minut

Dziś tj. 5 maja 2021 r. mamy 6-stą rocznicę podpisania przez Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudę z Prezydentem RP – Andrzejem Dudą dwóch złożonych obietnic ustanowienia emerytur stażowych. Licząc od dnia podpisania pierwszej obietnicy 5 maja 2015 r., to do dzisiejszego dnia minęło:

• 6 lat,
• 72 miesiące,
• 313 tygodni,
• 2192 dni,
• 52 608 godzin,
• 189 388 800 sekund.

Przypominamy, więc Panu Prezydentowi RP oraz Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność”, a także wszystkim Polakom, w tym członkom NSZZ „Solidarności”, że właśnie dziś jest:

„6 – rocznica wstydu nie wywiązania sią z dwukrotnie podpisanej przez NSZZ „Solidarność” i Prezydenta RP „Umowy programowych”, w której zawarte są obietnice ustanowienia emerytur stażowych”.

Przy tej niechlubnej okazji oficjalnie kierujemy zarówno do Prezydenta RP, jak i Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, następujące pytania:

Kiedy wreszcie nastąpi realizacja podpisanych umów programowych?

Ile jeszcze trzeba czekać na realizację dwukrotnie złożonych i podpisanych obietnic?
Jak długo jeszcze będzie trwał spektakl pustosłowia pt.: „Obiecujemy, podpisujemy, ale nie realizujemy”?
Czyżby przyjęto zasadę, że dwa razy obiecane, to jak raz dane?

To są pytania, które kierujemy również do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, jako części drugiej strony niezrealizowanych dwóch umów w tym zakresie, prosząc o solidarne upomnienie się spełnienia złożonych i zapisanych obietnic ustanowienia – emerytur stażowych.

Poniżej zamieszczamy wzory pisma w tej sprawie do Prezydenta RP i Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które każdy też może skopiować i w kleić do swojego maila, a następnie przesłać na wskazany również adres mailowy (jest przy adresatach) i wysłać do sygnatariuszy podpisanych dwóch „Umów programowych”.

 

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
mail: listy@prezydent.pl

Pan Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
mail: przewodn@solidarnosc.org.pl

Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący!

Upominam się o realizację deklaracji wyborczej z 2015 r. i 2020 r. dotyczącej ustanowienia emerytur ze stażem pracy, do której obaj Panowie się zobowiązali, w trakcie w dwóch kampaniach na urząd prezydencki w zawartych dwóch umowach programowych. Przypominamy, więc Panu Prezydentowi RP oraz Panu Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność”, że właśnie dziś 5 maja br. jest:

„6 – rocznica wstydu nie wywiązania sią z dwukrotnie podpisanej przez NSZZ „Solidarność” i Prezydenta RP pierwszej „Umowy programowej”, w której zawarte są obietnice ustanowienia emerytur stażowych”.

Jednocześnie przy tej niechlubnej okazji oficjalnie kieruję zarówno do Pana Prezydenta RP, jak i Pana Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, następujące pytania:

Kiedy wreszcie nastąpi realizacja podpisanych umów programowych?
Ile jeszcze trzeba czekać na realizację dwukrotnie złożonych i podpisanych obietnic?
Jak długo jeszcze będzie trwał spektakl pustosłowia pt.:
„Obiecujemy, podpisujemy, ale nie realizujemy”?
Czyżby przyjęto zasadę, że dwa razy obiecane, to jak raz dane?

Równocześnie przypominam, że najbardziej narażoną grupą na śmierć w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 są osoby starsze. I co gorsza z raportu o zgonach w Polsce w 2020 roku., opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia w lutym 2021 roku (link do niego tutaj: https://www.gov.pl/attachment/489b7a0b-a616-4231-94c7-281c41d3aa30 ) wynika, iż względem 2019 roku odnotowano 67 tys. zgonów więcej tzw. nadumieralność. Nadwyżkę tę wygenerowały przede wszystkim zgony, które wystąpiły między październikiem a grudniem 2020 r. Przy czym ich największa liczba wystąpiło w przypadku osób powyżej 60 roku życia, która stanowiła, aż 94% nadwyżki zgonów względem roku 2019. Co nasuwa smutny wniosek, że z tej nadwyżki 67 tys. zgonów blisko 63 tys. (67 000 x 94% = 62 980), to były zgony osób powyżej 60 roku życia, czyli przeważnie wśród emerytów i ubezpieczonych mających nagromadzony swój kapitał emerytalny.

Przyjmując, że wynosiłby on średnio – 700 000 zł, to po przemnożeniu przez liczbę zmarłych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zyskał ponad 44 mld zł (700 000 x 62 980 = 44 086 000 000,00 zł ). Taki bowiem byłby koszt wypłat miesięcznych świadczeń emerytalnych, które ZUS musiałby im wypłacić na przestrzeni ich okresu przebywaniu na emeryturze. Powyższe liczby mówią same za siebie i dlatego osoby legitymujące się 35 letnim okresem składkowym w przypadku kobiet oraz 40 letnim w przypadku mężczyzn, gdyby mieli prawo do przejścia na emeryturę stażową, to nie musieliby chodzić do pracy, która jest uznawana za największe źródło emisji zrażenia koronawirusem w Polsce. Tym samym byłyby one zabezpieczone przed tym zagrożeniem, które w ich wieku nie tylko może być śmiertelne, ale jest śmiertelne.

Z kolei biorąc pod uwagę, że automatycznie zwolnione zostałby miejsca pracy dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, którzy w miejsce odchodzących na zasłużoną emeryturę stażową byliby przyjmowali do pracy, to wręcz apeluje do Panów o nieodwlekanie w czasie złożonych obietnic ustanowienia emerytur stażowych oraz potraktowania jej realizacji priorytetowo, jako sprawy życia i śmierci. Tym bardziej, że do emerytur stażowych nikt nie musi dopłacać, gdyż w przypadku pracowników legitymujących się długoletnim okresem składkowym, każdy swą emeryturę stażową wypracowuje.

Apeluję o to w imię wiarygodności i sprawiedliwości oraz godności emerytalnej.

Z poważaniem

……………………………………………………

 

 

Red.

 

Informacje o autorze postów

slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Next Post

ZESPÓŁ ZNIKAJĄCEGO BLIŹNIAKA, A NAWET BLIŹNIAKA TZW. PASOŻYTNICZEGO

Każdy, który walczy w jakikolwiek sposób o ustanowienie emerytur stażowych w Polsce, niechaj wie, że robi bardzo dobrą robotę. Za co należą się podziękowania i wyrazy szacunku.  Właśnie mijający tydzień z pewnością jest dowodem na to, że taka jest. Tak niezłomna postawa począwszy od 1 maja 2021 r. po dzień […]