• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

DEPUTATY WĘGLOWE W SEJMIE – przywrócić wiarę w państwo

Byslawluk

cze 10, 2016

O godz. 20, a nie jak wcześniej planowano o 19 w dniu  9 czerwca 2016 r. w Sejmie obyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w zakresie deputatów węglowych. Było to pkt 23 obrad 20 plenarnego posiedzenia sejmu (druk nr 461), który przewidywał 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

 Projekt w imieniu komitetu obywatelskiego przedstawił Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

 Projekt ustawy poparło 125 tys. obywateli.

 – Górnictwo jest dziś w trudnej sytuacji, ale płaci wszystkie publiczno-prawne daniny. Nie ma czegoś takiego jak dopłacanie do górnictwa – podkreślił.

 Związkowiec przypomniał też o sytuacji sektora górniczego i zaapelował do wszystkich partii przypominając, jak ważny dla naszej gospodarki jest węgiel.

– Szanujmy ten nasz węgiel, na który mówiło się „czarne złoto”, a teraz próbuje się go dyskredytować. Węgiel to przecież bezpieczeństwo energetyczne. W 85 proc. energia jest produkowana z węgla i przez lata się to nie zmieni – zaznaczył.

 Przypomniał, że grafen i diament to też węgiel.

 Tuż przed godz. 22 zakończyły się przemówienia przedstawicieli klubów parlamentarnych, którzy prezentowali stanowiska na temat omawianego projektu. Wszystkie kluby opowiedziały się za skierowaniem go do dalszych prac w sejmowej komisji.

 Oto co proponuje się w obywatelskim projekcie:

 „Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2007 r. Nr 1192, poz. 1379 r. ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 13 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) byłemu pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który posiadał uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a uprawnienia te zostały mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji Zarządów Spółek Węglowych”.

  1. art. 30a otrzymuje brzmienie:

” Art. 30 a. Świadczenia, o których mowa w art. 12-14, zadania, o których mowa w art.8 ust.2 i art. 9 ust.1, oraz likwidacja, o której mowa w art. 8a ust.3 są finansowane z dotacji budżetowej”.

Poniżej wystąpienie sejmowe Wacława Czerkawskiego – > patrz godz. 20.02 oraz inne.

Dodaj komentarz