• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

RZĄD REALIZUJE POSTULATY OPZZ

Byslawluk

cze 16, 2016

Rada Ministrów przedstawiła wczoraj propozycję wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 r. do poziomu 2000 zł brutto, czyli 47% przeciętnego wynagrodzenia. Jest to odpowiedź rządu na postulat OPZZ i pozostałych central związkowych, które w maju br. we wspólnym stanowisku zaproponowały, aby płaca minimalna wzrosła w 2017 r. o co najmniej 6,5%. Jest to krok we właściwym kierunku, ale równocześnie dalece niewystarczający w kontekście powtarzanego przez nas od wielu lat oczekiwania, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej 50% płacy przeciętnej, czyli aktualnie około 2150 zł.

2000 zł minimalne 2017

Propozycja strony rządowej dowodzi, że sytuacja przedsiębiorstw i budżetu państwa jest lepsza od sytuacji przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego w maju br. Oznacza to, że możliwe jest spełnienie pozostałych związkowych postulatów – by w 2017 roku:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 5,7%;

  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił nie mniej niż 10,9%;

  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016 oraz podniesione zostały najniższe emerytury do kwoty minimum socjalnego.

Realizacja postulatów OPZZ pozytywnie wpłynie nie tylko na kondycję finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale przede wszystkim na finanse państwa, ponieważ około 60% wynagrodzenia pracownika wraca do budżetu państwa w postaci podatków (m.in. podatku dochodowego, VAT) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Kwota 2000 zł jest propozycją strony rządowej a ostateczną wysokość płacy minimalnej poznamy po zakończeniu negocjacji prowadzonych w Radzie Dialogu Społecznego. Liczymy na to, że w świetle przyjętych wczoraj przez rząd optymistycznych danych makroekonomicznych zawartych w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2017 oraz napływających informacji o poprawie kondycji naszej gospodarki istnieje przestrzeń do dalszych negocjacji w tej sprawie.

15 CZERWCA 2016 r.

KIEROWNICTWO OPZZ

Dodaj komentarz