• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

DOMAGAMY SIĘ PILNEGO ZWOŁANIA TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU

Byslawluk

lut 6, 2018

Mamy przyjęty przez rząd „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, a w nim rozdział 8, który przewiduje opracowanie nowej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, to zachodzi pilna konieczność zwołania Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Tyma bardzie, że ostatni raz Zespół spotkał się oficjalnie, jako zespół węgla kamiennego, bardzo dawno temu, bo ponad pół roku temu – 26 czerwca 2017 r. – mówi Sławomir Łukasiewicz – przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ „PRZERÓBKA”.

Tematów i problemów jakie powinny stanąć na Zespole jest bardzo wiele,  jak chociażby te, które mają być uregulowane w nowej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, a mające umożliwić prawne wsparcie dla „Programu…” w zakresie 16 kluczowych zagadnień, w tym uregulowania wciąż spornej kwestii węgla emeryckiego, jako zadania nr 14, nie tylko na dziś, ale i jutro, gdyż mowa w nim o obecnych i przyszłych emerytach. Obecna ustawa o tzw. rekompensatach deputatowych w niczym ów problem nie rozwiązuje. Na domiar złego tworzy nowe podziały i problemy oraz spory w stosunku do obecnych i byłych uprawnionych osób.

Warto również przypomnieć, że w regulaminie Zespołu, zapisane jest w paragrafie 9, ust. 3, że posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. To wszystko razem w pełni uzasadnia konieczność pilnego zwołania Zespołu, z którą usilnie się zwracamy do wszystkich Współprzewodniczących Zespołu, to jest do Grzegorza Tobiszowskiego – reprezentującego stronę rządową, Janusza Olszowskiego – reprezentującego pracodawców i Wacława Czerkawskiego – reprezentującego stronę związkową – wyjaśnia Łukasiewicz.

Treść naszego pisma poniżej:

 

Red.

Dodaj komentarz