• sob.. cze 15th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

INTERWENCJA W JSW S.A. W SPRAWIE EKSTREMALNYCH TEMPERATUR W ZPMW

Byslawluk

sie 13, 2021

Interweniujemy  w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. z uwagi na wysoce kontrowersyjne oraz bardzo bulwersujące pracowników Przeróbki Mechanicznej Węgla, stanowisko zajęte pod koniec lipca br. przez Dział Wentylacji KWK „Knurów – Szczygłowice” ruch „Knurów” JSW S.A. w sprawie pomiarów temperatury  na stanowiskach pracy w budynku Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, w Sortowni oraz w Warsztacie Naprawczym.

W sposób biurokratyczny usiłuje się bowiem wykazać, że pomimo skarg pracowników ZPMW na ekstremalną wysoką temperaturę występującą w ZPMW, w której muszą pracować oraz Ich próśb o pomiar tej temperatury, a także podjęcie stosownych działań zaradczych neutralizujących tą temperaturę (skrócony czas pracy), to w odpowiedzi otrzymują formalistyczne pismo, z którego wynika, że:

 „pomiary temperatury będące podstawą do wprowadzenia odpowiedniego stopnia zagrożenia klimatycznego są wykonywane na dołowych stanowiskach pracy.  W przypadku stanowisk pracy zlokalizowanych na powierzchni, przepisy prawne nie określają pojęcia zagrożenia klimatycznego, ani też nie definiują maksymalnej temperatury na stanowisku pracy spowodowanej warunkami atmosferycznymi”.

Dlatego zwróciliśmy się do Pana Prezesa Zarządu JSW S.A. z interwencją w tej sprawie, aby spowodował odpowiednie działania komórek organizacyjnych JSW S.A. w zakresie zapobiegania konieczności wykonywania pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach w ZPMW z zastosowaniem profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu zagrożenia wysoką temperaturą na zdrowie pracowników. Co do których pomocna jest odpowiedź, jaką otrzymaliśmy w 2019 roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie normatywnego uregulowania skróconego czasu pracy w ekstremalnych temperaturach.

Jej pełną treść wraz z analizą Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, autorstwa prof. dr. hab. n. med. Marii Konarskiej oraz dr. inż. Magdaleny Młynarczyk przesyłaliśmy w załączeniu i oczekujemy od Zarządu JSW S.A. na jej podstawie szybkiego zażegnania spornych kwestii związanych z pomiarami temperatury w ZPMW oraz uregulowania zasad czasu pracy w  tych zakładach w ekstremalnych temperaturach.

Oto nasze wystąpienie: 

Dodaj komentarz