• śr.. lip 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

JEST PRZEŁOM W AUTONOMICZNYM DIALOGU EMERYTALNYM – 61/66 – 35/40 – 130%

Byslawluk

kwi 5, 2016

Z pewną nieskrywaną nadzieją na „dobrą zmianę” informujemy, że w ramach Rady Dialogu Społecznego podczas kolejnego posiedzenia autonomicznego Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, pod przewodnictwem przewodniczącego zespołu pana, Jana Klimek – ZRP, doszło wreszcie do znaczącego przełomu w trwających rozmowach w temacie nowego podejścia do przechodzenia na zasłużone emerytury.   

20160404_z_ds_us

Uczestnicy posiedzenia, czyli członkowie zespołu, a także zaproszeni goście i eksperci w dniu  4.04.2016 r.  po długotrwałej i pogłębionej analizie i wymianie poglądów wypracowali wspólne stanowisko, które będzie rekomendowane przez Stronę pracowników i pracodawców Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych, dla Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

W swym stanowisku Strony zgodnie oświadczyły, że po przeprowadzeniu długotrwałych i pogłębionych rokowań, co do podstaw i skutków wdrożenia w proponowanym brzmieniu prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej, osiągnęły uzgodnienie minimalnego zakresu istotnych zmian, których nie należy opóźniać ze względu na dobro zarówno pracowników, pracodawców jak i aktualnie budżetu i finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

To uzgodnienie, aczkolwiek nie w pełnym zakresie i niesatysfakcjonujące jest możliwe do realizacji i powinno być dla Rządu, Sejmu, jak i Prezydenta RP podstawą do zmian w projekcie ustawy na etapie procedowania w Sejmie RP.

  1. Strony zgadzają się na zatrzymanie zmian w wieku emerytalnym, czyli zaaprobowanie, iż dla kobiet byłoby to 61 lat dla mężczyzn 66 lat życia.

  2. Strony zgadzają się na nabycie prawa do emerytury w przypadku kobiet po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych w przypadku mężczyzn po osiągnięciu 40 lat okresów składkowych, o ile zewidencjonowany kapitał zebrany przez ubezpieczonego pozwala na wyliczenie emerytury w wysokości 130 % najniższej emerytury.

  3. Strony w ramach najbliższych przeglądów emerytalnych podejmą się wypracowania warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego.

Za strony parafowali obecni przedstawiciele: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ, ZRP, BCC, Pracodawcy RP.

Odrębne stanowisko zgłosiła Konfederacja Lewiatan:

Organizacja nie zgodziła się na powstrzymanie stopniowego, w miarę wydłużania się życia podwyższania wieku emerytalnego kobiet. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być równy.

Mimo tego odrębnego stanowiska Konfederacji Lewiatana, to i tak wszyscy partnerzy Rady Dialogu Społecznego liczą na konsolidacyjne przyłączenia się Lewiatana do wspólnego stanowiska strony społecznej autonomicznego dialogu.

Treść rekomendowanego stanowiska – tutaj:

Stanowisko_strony społecznej_Zespół_ds._ubezpieczeń_społecznych_4.04.2016

 

 

 

Dodaj komentarz