• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

KONKRETNE I RZECZOWE SPOTKANIE Z MINISTREM ADAMEM GAWĘDĄ

Byslawluk

wrz 30, 2019

W poniedziałek 30 września 2019 r. Pan Adam Gawęda Sekretarz Stanu Ministerstwa Energii, i zarazem Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego spotkała się w Katowicach z przedstawicielami Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”.

W trakcie spokania omówione zostały główne założenia „Nowego Planu dla Górnictwa” oraz przedstawione zostały oczekiwania załóg zakładów przeróbki mechanicznej węgla w zakresie realizacji „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, a także żywotne sprawy i problemy związane z zasadnością:

  • przywrócenia pracownikom przeróbki mechanicznej węgla i rud wieku emerytalnego z tytułu pracy w szczególnych warunkach 50 lat życia dla kobiet i 55 lata dla mężczyzn, po przepracowaniu w tych warunkach 20 lat pracy,
  • zaliczenia pracy górniczej do każdej pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • jednoznacznego wyjaśnienia, że do prac wykonywanych bezpośrednio przy przeróbce można zaliczyć pracę dozoru i nadzoru,
  • ustawowego wprowadzenia emerytur stażowych po 35/40 latach pracy lub okresów składkowych,
  • odejścia od wygaszenia emerytur pomostowych,
  • ustawowego uregulowania prawa do bezpłatnego węgla w formie przyznania rekompensat pieniężnych wszystkim pozostałych osób, którym to prawo wcześniej zawieszono lub wypowiedziano.

Obie strony spotkania zgodnie stwierdziły, że było ono bardzo konkretne i rzeczowe.

W trakcie spotkania została przedstwiona krótka „Prezentacja stanu zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla na przykładzie byłej Kompanii Węglowej S.A. w latach 2006 – 2012 i zatrudnienia ogółem w latach 2016 – 2018”.

Dodaj komentarz