• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

WYBORCZE STANOWISKO ZZ „PRZERÓBKA”

Byslawluk

paź 1, 2019

Obecnie trwająca kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP została przez naszą organizację związkową działającą w ramach OPZZ ubogacona o skierowanie do poszczególnych partii politycznych przyjętych przez Radę OPZZ w czerwcu 2019 r. – Priorytetów Programowych OPZZ.

Jako ZZ „PRZERÓBKA” wchodzący w skład w OPZZ, reprezentującego setki tysięcy Polek i Polaków, pozostajemy wciąż niezależni od partii politycznych, co jednak nie znaczy, że pozostajemy wobec nich obojętni.

Dlatego stoimy na stanowisku, że Członkinie i Członkowie oraz wszyscy Sympatycy naszej organizacji związkowej przy każdej możliwej okazji, aż do zakończenia wyborów w dniu 13 października br., powinni się stanowczo domagać od swych kandydatów, bez względu na ich przynależność partyjną – pełnej realizacji urzeczywistnienia w praktyce hasła OPZZ:
„Polska potrzebuje wyższych płac”, którego doskonałym uzupełnieniem jest naturalna oczywistość,
że nadszedł wreszcie czas, aby w Polsce:

  • Górnictwo węglowe się rozwijało, a nie zwijało zapewniając godziwe miejsca pracy, a przede wszystkim gwarantując bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną kraju.
  • Wynagrodzenia były stabilne i godne, czyli na poziomie nie niższym niż 2/3 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
  • Obowiązywało prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu określonych lat pracy 35/40 lub okresów składkowych.
  • Doszło do skutecznego i pełnego „odśmieciowienia” rynku pracy.
  • Wszyscy byli pracownicy oraz osoby uprawnieni, a także obecni i przyszli mieli ustawowe prawo do rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Toteż z całych sił apelujemy do wszystkich Członków ZZ „PRZERÓBKA”, i innych tworzących OPZZ o bardzo aktywny udział w trwających kampaniach wyborczych i pójścia na wybory w dniu 13 października 2019 r. oraz gorąco zachęcamy do czynnego artykułowania słusznych postulatów OPZZ, łącznie z oddaniem swych głosów na tych kandydatów, którzy dają gwarancję
ich urzeczywistnienia.

Poniżej pełna tresć naszego stanowisko:

Dodaj komentarz