• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

LW Bogdanka: Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za I połowę 2019 r. z naszym wnioskiem

Byslawluk

sie 31, 2019

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował w pierwszym półroczu 2019 roku 197,9 mln zł zysku netto oraz 434,4 mln zł EBITDA, wobec 66,4 mln zł zysku netto i 278,6 mln zł EBITDA rok wcześniej. Na poziomie zysku netto to prawie trzy razy więcej niż w ub. roku. Wynik jest też wyższy od wcześniejszych szacunków, które wskazywały 187,7 mln zł zysku oraz 421,8 mln zł EBITDA.

LW Bogdanka, jest najnowocześniejszą i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce. Jest częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego.

Tak się korzystnie złożyło dla załogi tej kopalni, że w trakcie odbywających się negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych, oficjalnie opublikowane zostały skonsolidowane jej wyniki finansowe za I połowę 2019 r.

Oto ich realny obraz w cyfrach:

Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 098,3 mln zł (wzrost o 28,3%),
EBITDA 434,4 mln zł (+55,9%),
zysk operacyjny 241,8 mln zł (+209,9%),
zysk netto 197,9 mln zł (+198,3%).

W samym II kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 21,9%, do 557,5 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 40,0%, do 211,6 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł o 129,9%, do 113,8 mln zł, a zysk netto był o 103,7% wyższy niż w II kwartale 2018 r. i wyniósł 88 mln zł.

Na wyniki Spółki w I połowie 2019 r. wpłynął wzrost produkcji i sprzedaży, a także cen węgla.

W I połowie 2019 r. Bogdanka wykonała 14,2 km wyrobisk korytarzowych, z czego 6,4 km w samym II kwartale 2019 r. Produkcja węgla handlowego wyniosła w I półroczu br. ponad 4,8 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% rok do roku (w samym II kwartale produkcja osiągnęła poziom prawie 2,3 mln ton). W I połowie br. sprzedaż węgla ukształtowała się na analogicznym poziomie (prawie 4,8 mln ton), czyli była o 9,9% wyższa niż rok wcześniej (w samym II kwartale było to 2,4 mln ton). Średni uzysk w I półroczu 2019 r. wyniósł 65,1%, wobec 59,6% przed rokiem, a w samym II kwartale br. – 65,6% (wobec 62,3% w II kwartale 2018r).

W I połowie 2019 r. Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, ponad 28% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 21,6%.

W omawianym okresie GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 167 mln zł. Największą część tej kwoty, blisko 125 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Co na temat tych wyników mówi – Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.:

„Wyniki finansowe i operacyjne LW Bogdanka osiągnięte po I półroczu tego roku oceniam jako bardzo dobre. Wypracowanie ich było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych, w tym poprawie uzysku. Do ich osiągnięcia przyczyniły się także wyższe ceny w naszych kontraktach począwszy od stycznia tego roku. Zgodnie z zapowiedziami realizujemy plan zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku. Naszym priorytetem pozostaje ciągła praca nad optymalizacją kosztów oraz doskonaleniem procesów operacyjnych, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów.”

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za II kwartał oraz I połowę 2019 r. przedstawia tabela poniżej:

 

w mln. PLN 2Q 2018 2Q 2019 Zmiana 1H 2018 1H 2019 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 457,3 557,5 + 21,9 % 856,0 1 098,3 + 28,3 %
EBITDA 151,1 211,6 + 40,0 % 278,6 434,4 + 55,9 %
EBIT 49,5 113,8 + 129,9 % 78,0 241,8 + 209,9 %
Zysk netto 43,2 88,0 + 103,7 % 66,4 197,9 + 198,3 %

A, my pytamy, co z tego wypracowanego wyniku i zysku ma wynikać dla załogi, która ten wynik i zysk  wypracowała? 

Ażeby przy zysku nie było wyzysku, to musi być uczciwy podział zysku na poziomie uśrednienia wartości maksa i minium zysku netto i nadwyżki od szacunku, czyli ma to być kwota dodatkowej premii pomiędzy minimum – 2,1 tys. zł, a maksimum 13 tys. zł, a więc średnio – 7,9 tys. zł na jednego zatrudnionego.     

Dodaj komentarz