• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

ROBI SIĘ GORĄCO W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ S.A.

Byslawluk

sie 30, 2019

28 SIERPNIA 2019 R. FIASKIEM ZAKOŃCZYŁY SIĘ ROZMOWY W PGG S.A.

Choć zgodnie z pismem strony związkowej działającej w PGG S.A. z dnia 1 sierpnia br. nie doszło do spełnienia groźby wszczęcia sporu zbiorowego w przypadku braku rozpoczęcia rozmów przed 1 września br., to i tak pomimo odbycia się rozmów do sporu wciąż może dojść.

Fiaskiem bowiem zakończyły dzisiejsze rozmowy ze stroną związkową, ponieważ nie ma woli ze strony zarządu PGG, aby wspólnie wypracować pokojowe rozwiązania dotyczące między innymi:

– wypłacenia pracownikom Grupy rekompensaty za listopad i grudzień,
– włączenia dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku (czyli dopłat do dniówek wynoszących od 18 do 32 złotych) do podstawy naliczania nagrody barbórkowej i „czternastki” za rok 2019,
– przedłużenia postanowień porozumienia z 23 kwietnia 2018 roku na kolejne lata,
– rozpoczęcia natychmiastowych negocjacji odnośnie podwyżki wynagrodzenia w roku 2020 na poziomie 12 procent.

Strona zarząd PGG uparcie twierdzi, że rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom załóg górniczych nie widzi.

Dlatego strona związkowa uznała za zasadne, aby zwrócić się w tej sprawie dla zachowania spokoju społecznego do właściciela spółki z konkretnym pismem, w którym przedstawi wspólne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.

W dniu 30 sierpnia przedstawiciele central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej zwrócili się do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o pilne spotkanie w sprawie sytuacji w spółce. Związkowcy chcą, aby szef resortu energii objął nadzorem rozmowy płacowe toczące się w PGG. Zdaniem związkowców:

„Kwestia wzrostu płac w spółce wymaga pilnego uregulowania. Bierność zarządu w tej sprawie działa na niekorzyść firmy, powodując rosnącą presję płacową wśród załóg kopalń spółki, odchodzenie fachowców do innych spółek węglowych.” 

W ocenie strony społecznej, to sam Krzysztof Tchórzewski powinien objąć nadzorem rozmowy dotyczące postulatów płacowych zgłoszonych przez stronę społeczną w PGG. Chodzi o zrozumienie przez Pana Ministra powagi sytuacji, ponieważ atmosfera w Polskiej Grupie Górniczej S.A. staje się coraz bardziej napięta i może się wymknąć spod kontroli – napisali liderzy central związkowych.

Równocześnie związkowcy oświadczyli, że będą czekać na pozytywną odpowiedzi ze strony ministra Tchórzewskiego do środy 4 września. O tym, co dalej związkowcy zdecydują w czwartek 5 września podczas spotkania central związkowych.

Oto treść tego pisma:

Relacja z strony związkowej ze spotkania:

Dodaj komentarz