• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GOTOWOŚCI STAŻOWEJ I BRAKU REJESTRACJI KOMITETU OBYWATELSKIEGO

Byslawluk

lip 5, 2021

W dniu 5 lipca br. Zarząd Krajowy ZZ „PRZERÓBKA” wydał oświadczenie, w którym cytując Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Piotra Dudy, oświadczył, iż pomimo licznych krytycznych uwag dotyczących przeciąganie w czasie ustanowienia w Polsce emerytur stażowych, to Związek zamierza się zaangażować w jego apel:

„Oczekujemy także solidarności ze strony tych, którzy już dziś mają emerytury stażowe, czyli górników i służb mundurowych. To jest ta solidarność. My wspieraliśmy was, a dzisiaj oczekujemy, żebyście wsparli tych, którzy też chcą godnie w swoim wieku emerytalnym odpoczywać.”

Wyrażając przy tym pełną gotowość do włączenia się w akcję zbierania podpisów pod kolejnym nowym obywatelskim projektem ustawy mającym na celu ustanowić emerytury stażowe.

Dochodzą nas jednak bardzo niepokojące informacje z przestrzeni ostatnich dwóch tygodni czerwca br. i początku lipca br. Bowiem od momentu kiedy po oficjalnym złożeniu w dniu 18 czerwca br. przez Piotra Dudy u Marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek projektu ustawy o emeryturach stażowych, kiedy wydawało się nam, że reszta to tylko formalność i będziemy mogli od 2 lipca br. ruszyć ze zbieraniniem podpisów pod tym projektem, niestety minęło od tego czasu ustawowe 14 dni (licząc od 18 czerwca br.) dokładnie w dniu 2 lipca br., a pani marszałek, nie raczyła dokonać rejestracji Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo.

Dlatego pytamy, co jest powodem braku rejestracji Komitetu i dlaczego zwleka się z jego rejestracją na ostatni moment?
Czas bowiem nieubłagalnie płynie niekorzystnie dla oczekujących na emerytury stażowe, gdyż na przestrzeni kolejnych 3 miesięcy (lipiec, sierpień i wrzesień) w przypadku oczywiście podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej zarejestrowania komitetu obywatelskiego będzie trzeba zbierać podpisy pod tą inicjatywą, którego czasokres zakończenia przypadać będzie dopiero na październik, a później już tylko listopad i grudzień oraz koniec obecnego roku i mamy, już kolejny nowy rok dalszego oczekiwania i walki o ustanowienie obiecanych emerytur stażowych.

W tej sytuacji oświadczamy, że zgodnie z art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli z dnia 24 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 688), tekst jednolity z dnia 25 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2120):

„Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Przypominamy o tym, ponieważ dopiero po otrzymaniu postanowienia o rejestracji komitetu, występującego pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu ustawy, nabywa on osobowość prawną, a tym samym uzyskuje zdolność do podjęcia czynności związanych z rozpowszechnianiem projektu, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania pod nim podpisów poparcia.

Oto pełna treść oświadczenia:

Tutaj link do projektu obywatelskiego w sprawie ustanowienia emerytur stażowych: https://przerobka.pl/wp-content/uploads/2021/07/Projekt-nowelizacji-ustawy-wprowadzajacy-emerytury-stazowe.pdf

Dodaj komentarz