• śr.. lip 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PISZEMY DO PREMIERA O NIESPRAWIEDLIWOŚCI

Byslawluk

paź 24, 2019

Piszmy do Premiera RP, dla zażegnania niesprawiedliwości prawnej związanej z koniecznością odrabiania dni honorowego krwiodawstwa, a także okresów zwolnień lekarskich nie spowodowanych wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przez pracowników zatrudnionych pod ziemią oraz pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach byłoby ustanowienie zaliczenia do pracy górniczej oraz w szczególnych warunkach pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych w dobowym i tygodniowym czasie pracy w soboty, niedziele i święta.

Na zasadzie jeden za jeden, czyli jak jest do odrobienia dzień chorobowy, to jego odrobienie będzie następować w danym miesiącu dniem przepracowanym na przykład w niedzielę. Wówczas pracownicy na bieżącą będą mieli możliwość odpracowania okresu honorowego krwiodawstwa, czy to zwolnień lekarskich.

Obecnie, ani przepisy ubezpieczeń społecznych, ani orzecznictwo sądowe, nie przewidują takiej możliwości. Mimo, że za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, należy się zwiększone wynagrodzenie, a także dzień wolny w zamian.

Tym samym, pomimo opłacania przez pracodawcę za te wszystkie ponadnormatywne dni przepracowane wyższych składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze świadczeniem przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych, to pracownik nawet nie ma z tego tytułu zwiększonego wymiaru okresu pracy górniczej lub wykonywanej w szczególnych warunkach w rozumieniu przepisów emerytalnych.

Na takim stanowisku staną Sąd Najwyższy, w uzasadnieniu wyroku z 6 marca 2012 r. (I UK 333/2011, OSNP 2013/3-4/43), w którym wprost wskazał, iż zatrudnienie w godzinach nadliczbowych nie zwiększa rozmiaru (wielkości) przepracowanych kalendarzowych okresów zatrudnienia wymaganych do ustalenia uprawnień emerytalnych.

Z tą oczywistą nielogicznością i niesprawiedliwością nie możemy się zgodzić, i dlatego usilnie prosimy Pana Premiera o podjęcie stosownych działań zmierzających do ustanowienia prawnej regulacji zaliczenia do pracy górniczej oraz pracy wykonywanej w szczególnych warunkach każdej pracy w godzinach nadliczbowych w dobowym i tygodniowym czasie pracy
w soboty, niedziele i święt

Oto nasze wystąpienie w tej bulwersującej sprawie do Premiera RP.:

 

 

Dodaj komentarz