• sob.. cze 15th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Piszemy do Ursuli von der Leyen – Przewodniczącej Komisji Europejskiej o likwidację opłat CO2 i rewizję Zielonego Ładu

Byslawluk

mar 23, 2020

W związku z rozprzestrzeniającą się na świecie pandemią koronawirusa, do walki z którą należy zaangażować wszystkie możliwe siły oraz środki, a także wobec nieuchronnie następującego wraz z nią i po niej kryzysem piszemy do Pani Ursuli von der Leyen – Przewodnicząca Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zlikwidowania wszystkich opłat za emisję CO2 pobieranych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

Naszym zdaniem dzięki podjęciu przez Komisję Europejską tej w pełni zasadnej i oczekiwanej decyzji, w poczuciu światowej solidarności, uwolnione zostaną ogromne środki finansowe dla życia i przeżycia wielu tysięcy ludzi na świecie, a nawet milionów. Uwolnione środki z tego tytuły są autentycznie dzisiaj potrzebne zarówno dla polskiej, jak i całej unijnej gospodarki.

To również gwarancja niepodnoszenia cen energii dla odbiorców indywidualnych, którzy z powodu obniżenia zarobków, lub nawet z powodu utraty pracy mogą nie być w stanie płacić wyższych rachunków za prąd. Droższy prąd oznacza również wyższe ceny w sklepach, a tym samym wyższą inflację.

W naszej ocenie energetyka węglowa jest rynkowo opłacalna, lecz handel prawami do emisji dwutlenku węgla sztucznie uczynił ją nieopłacalną poprzez instrument, jakim jest handel prawami do emisji dwutlenku węgla.

Nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa niesie za sobą dalekosiężne i dramatyczne skutki społeczno-ekonomiczne na całym świecie. Ograniczenie do minimum tych negatywnych skutków wymaga zarówno inicjowania nowych rozwiązań oraz rezygnacji ze złych obecnie stosowanych instrumentów ETS, które znacząco obniżają kondycję finansową przedsiębiorstw.

Przywołujemy Pani słowa: „Pandemia koronawirusa to sprawdzian dla nas wszystkich. To nie tylko bezprecedensowe wyzwanie dla naszych systemów opieki zdrowotnej, ale także poważny wstrząs
dla naszych gospodarek. […] Jesteśmy gotowi zrobić więcej, gdy sytuacja będzie tego wymagać. Zrobimy wszystko, co będzie konieczne, aby wesprzeć Europejczyków i europejską gospodarkę”.
Doskonale wpisuje się w to „zróbmy wszystko, co będzie konieczne” – zlikwidowanie opłat za emisję CO2 pobieranych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

Również w nowej rzeczywistości związanej z pandemią koronawirusa uznajemy za całkowicie błędne i szkodliwe aspirowanie Europy do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r. Oczekujemy zatem gruntownej rewizji ogłoszonej przez Komisję Europejską polityki „Europejskiego Zielonego Ładu” (EZŁ). Jego strategia jest bowiem w 100% tworem politycznym i ideologicznym, wedle której zmiany gospodarcze mają zostać wymuszone podatkami, opłatami i zakazami z jednej strony oraz dotacjami i przywilejami z drugiej.

Transformacja gospodarcza w kierunku niskoemisyjnym może zakończyć się powodzeniem tylko i wyłącznie przy zaangażowaniu wszystkich dostępnych technologii i nośników energii. Tymczasem strategia Europejskiego Zielonego Ładu wyklucza możliwość pozyskiwania finansowania rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystujących paliwa kopalne. Doświadczenia płynące chociażby z dynamicznego rozwoju niskoemisyjnej energetyki węglowej w Japonii jednoznacznie wskazują, że takie dyskryminacyjne podejście jest całkowicie antyinnowacyjne i szkodliwe.

Zarząd Krajowy ZZ „PRZERÓBKA” stoi na stanowisku, że jakikolwiek postęp i wzrost gospodarczy jest możliwy wyłącznie dzięki nieskrępowanemu rozwojowi technologicznemu oraz dostępowi do taniej i stabilnej energii. Stawianie w tym zakresie administracyjnych barier jest działaniem przeciwskutecznym, któremu należy przeciwdziałać, gdyż jest swoistym gospodarczym sabotażem.

Również przypominamy, że początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w roku 1952 Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, na bazie której w 1958 r. została utworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska. Niestety kraje zachodnie tworzące Unię Europejską, całkowicie zapominają o tym, że zbudowały swoją siłę gospodarczą na nieskrępowanym wykorzystywaniu paliw kopalnych i dzisiaj próbują pozbawić szans rozwojowych biedniejsze państwa, takie jak Polska.

Uśmiercając Polski przemysł energochłonny i rolniczy, począwszy od górnictwa, energetyki, ciepłownictwa, cementowni, motoryzacji, a na rolnikach skończywszy łącznie z nauką i innowacyjnością oraz kreatywnością w tym zakresie włącznie. Co w konsekwencji doprowadzi do niespotykanego dotychczas ubóstwa, nie tylko energetycznego, ale także przemysłowego, rolniczego i cywilizacyjnego oraz naukowego.

W związku z powyższym Zarząd Krajowy ZZ „PRZERÓBKA” wzywa Komisję Europejską do niezwłocznego zlikwidowania wszystkich opłat za emisję CO2 pobieranych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) oraz gruntownego przewartościowania strategii Europejskiego Zielonego Ładu przy uwzględnieniu wskazanych powyżej postulatów i zastrzeżeń.

Pełna treść naszego pisma poniżej:

 

 

Dodaj komentarz