• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PROSTUJEMY ŚWIADECTWA – BŁĄD KTÓRY POZBAWIA PRAWA DO EMERYTURY

Byslawluk

sie 20, 2018

Jako ZZ „PRZERÓBKA” wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której to pracownicy zatrudnieni stale i w pełnym wymiarze czasu pracy faktycznie wykonywali swą pracę bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla, to z powodu błędnie zapisania im w „Świadectwie…” nazwy stanowiska pracy, którego brzmienie choćby częściowo odbiegało od nazewnictwa stanowiska pracy stosowanego przez ZUS do celów emerytalno – rentowych, to zmuszeni są do dochodzenia swego prawa do emerytury pomostowej lub wcześniejszej na drodze sądowej.

Naszym zdaniem można drogi sądowej uniknąć,  jeżeli jest zrozumienie i dobra wola po stronie pracodawcy.  Tak też było w sprawie Pana Piotra, którego ostatnim pracodawcą była Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  W zasadzie na szczeblu pracodawcy dochodzi najczęściej do oczywistej pisarskiej omyłki, polegającej na tym że błędnie wypisuje w świadectwie pracy wykonywanej w szczególnych warunkach – nazewnictwo danego stanowiska pracy, na którym dany pracownik wykonywał swą pracę w szczególnych warunkach. Zamiast zapisania prawidłowej nazwy stanowiska pracy  na przykład w brzmieniu: „Konserwator maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla”, to wpisuje się omyłkowo nazwę skróconą.

Tak też było w przypadku Pana Piotra, w imieniu którego wystąpiliśmy do pracodawcy o sprostowanie nazwy jego stanowisk pracy. Nasze wystąpienie okazało się skuteczne, a dotyczyło sprostowania nazwy błędnie zapisanego stanowiska pracy: „Konserwator maszyn i urządzeń na powierzchni”, wraz z kolejnymi jego odmianami z dopiskiem po myślniku – spawacz lub ślusarz na powierzchni.

Dziękujemy Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. za zrozumienie i wolę sprostowania tej omyłki pisarskiej i ku przestrodze zwracamy uwagę, że w przepisach prawnym dotyczących wykazu „B” działu IV poz. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, i wydanym na jego podstawie Zarządzeniem Nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 sierpnia 1983 r. w sprawie określenia stanowisk pracy w resorcie górnictwa i energetyki, na których wykonywane są prace w  szczególnych warunkach z późniejszymi zmianami, w tym Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27.02.1995 r., jako drugie wymienione jest stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla”, a nie „Konserwator maszyn i urządzeń na powierzchni”.

Podobne przykłady można mnożyć, jak chociażby taki, z którym spotkaliśmy u innego pracodawcy, który zamiast zapisać w „Świadectwie…”, prawidłową nazwę stanowiska pracy: „Sortowniczy węgla i kamienia”, to zapisał tylko: „Sortowniczy węgla”, bez dopisania „i kamienia”. Na szczęście i ta omyłkowo nazwa została także sprostowana, dziki czemu nie doszło do niepotrzebnego przewodu sądowego.

Poniżej skrócona dokumentacja sprawy Pana Piotra.

Dodaj komentarz