• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

TEGO NIE MOŻEMY ZROZUMIEĆ…

Byslawluk

sie 24, 2018

W dniu 24 sierpnia 2018 r. skierowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów RP, Pan Mateusza Morawieckiego nasze pisemne wystąpienie, w którym  oświadczamy,  że nie możemy zrozumieć dlaczego Pełnomocnik Rządu ds. Realizacji Programu „Czyste Powietrze” – Pan Piotr Woźny, podejmuje apele i działania, które uniemożliwiają wejście w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych, gdyż domaga się wydłużenia okresu konsultacji nad aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Zdaniem Sławomira Łukasiewicz, przewodniczącego ZZ „PRZERÓBKA” – pikanterii dodaje fakt, że w pracach tych brał udział sam Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” – Piotr Woźny, a projekty rozporządzenia były konsultowane i uzgadniane z ministerstwami oraz licznymi podmiotami: przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz instytucjami naukowymi. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego, Rady Dialogu Społecznego, Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. W sumie w konsultacjach uczestniczyły 103 podmioty.

Ponadto należy podkreślić, iż samo rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych składa się z zaledwie 4 paragrafów oraz mieści się na nie całej jednej stronie formatu A4. W naszym piśmie przypominamy Panu Premierowi, Jego słowa, które wypowiedział 12 grudnia 2016 roku w swym sejmowym expose:

„Dziś węgiel jest podstawą naszej energetyki, nie chcemy i nie możemy z niego rezygnować”.

Całość naszego wystąpienia publikujemy poniżej:

 

Dodaj komentarz