• sob.. kwi 20th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

ROK 2015 NAJTRUDNIEJSZY

Byslawluk

kwi 30, 2016

Z całą pewnością rok 2015  był dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. najtrudniejszym w całej historii swojego funkcjonowania. Grupa kapitałowa JSW zamknęła ubiegły rok stratą netto w wysokości 3 285,2 mln zł, choć EBIDTA – oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych – była wyższa o 12,9 procent niż rok wcześniej i wyniosła 513,8 mln zł. Na wyniku grupy zaciążyły głównie odpisy w wysokości ponad 3,2 mld zł związane z utratą wartości aktywów węglowych i koksowych.

Prezentacja-rok-2015_08

W minionym roku na niekorzyść GK JSW działało utrzymujące się globalne spowolnienie gospodarcze, istotnie spadające z kwartału na kwartał ceny podstawowych produktów JSW, przerwa w wydobyciu związana z dwutygodniowym strajkiem, zagrożenie utratą płynności finansowej i ryzyko postawienia przez banki w stan wymagalności zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Prezentacja-rok-2015_14

Działająca w tak skrajnie niekorzystnych warunkach rynkowych grupa JSW musiała podjąć dalsze radykalne działania obniżające koszty funkcjonowania i ograniczające wypływ gotówki. Dzięki szeroko zakrojonym oszczędnościom udało się obniżyć jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla  do poziomu 307,10 zł na tonę, a więc o ponad 13 procent w stosunku do 2014 roku. Obniżeniu o 4,7 procent uległ również jednostkowy gotówkowy koszt produkcji koksu W 2015 roku zatrudnienie w grupie zmniejszyło się z 34 120 osób do 32 172 osób, natomiast nakłady na inwestycje w całej GK JSW zostały obniżone łącznie o 37,3 procent.

Prezentacja-rok-2015_26

W 2015 roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,3 mln ton węgla, w tym 11,2 mln ton koksowego i 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie została zrealizowana na poziomie 16,6 mln ton.

Prezentacja-rok-2015_15

W segmencie koksowym wolumen sprzedaży koksu zmniejszył się w całym roku o 3,5% procent w porównaniu z 2014 rokiem, zaś produkcja koksu była wyższa o 5,1 procent, osiągając poziom 4,2 mln ton. Średnio ceny koksu spadły o prawie 3 procent, co przyczyniło się do niższych o 12,5 procent przychodów w tym segmencie.

Prezentacja-rok-2015_19

 

W segmencie KOKOSOWYM zarobki zarządu JSW mimo kryzysu kształtowały się na wysokim poziomie ponad 4,31 mln zł. Na SWYCH wynagrodzeniach zarząd JSW nie oszczędzał.

ZAROBKI W JSW ZARZĄDU ZA 2015
 

Slawluk

 

Dodaj komentarz