• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

TRWAJĄ ROKOWANIA NAD ZAWARCIEM NOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

Byslawluk

kwi 11, 2016

W dniu 8 kwietnia br. miały miejsce kolejne negocjacje nad zawarciem nowego ZUZP dla Pracowników SRK S.A. Kolejny raz obie strony rozeszły się z brakiem ustalenia na jakim projekcie Układu mają pracować. Doszło jednak do pewnego zbliżenia, ale zanim to nastąpiło, były różnego rodzaju potyczki negocjacyjne i burzliwe dyskusje. 

Zarząd SRK S.A. nie chce przyjąć nowej rzeczywistości i zrozumieć, że stary  układ nie uwzględnia specyfiki kopalni czynnej „Makoszowy”, ani przejętych kopalń z Katowickiego Holdingu Węglowego, czy też z Kompanii Węglowej, jak „Centrum”.

Dlatego organizacje związkowe przedstawiły swe wspólne stanowisko, że podstawą do dalszych rokowań jest projekt ZUZP przedstawiony i opracowany przez ZZ, a dotychczas uzgodnione zapisy o ile są zgodne z zapisami zawartymi w projekcie Układu strony związkowej, to można uznać je za uzgodnione, a jeżeli nie to powinny być renegocjowane z uwagi na zmianę specyfiki i realiów Spółki.

Równocześnie strona związkowa oświadczyła, że nie zrywa żadnych rokowań i zamierza je kontynuować w dobrej wierze z poszanowaniem interesów wszystkich stron. Oczekując tego samego od Zarządu SRK S.A.

Zarząd Spółki nie wyraził aprobaty na tak sformułowane stanowisko i ponownie zaproponował, żeby wrócić do negocjacji na bazie dokumentu starego, wg uzgodnień na dzień 23.04.2015 r., który to –  jak przyznaje wreszcie – choć nie uwzględnia specyfiki warunków pracy i płacy ostatnio przejętych kopalń, ma być dokumentem roboczym.

Oświadczając przy tym, że tematy do tej pory uzgodnione zostają odłożone i będzie można do nich wrócić po wzajemnym ustaleniu pozostałych treści, określonych w poszczególnych załącznikach.

Na koniec ustalono, że kontynuacja rokowań odbędzie się w dniu 13 lub 15 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00, w CZOK. Termin ostatecznie ma być podany drogą mailową w poniedziałek.

Strona związkowa przedłożyła zarządowi pisemne wystąpienie wzywające do przestrzegania terminowości wypłat wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Treść pisma zamieszczamy poniżej:

Pismo-do-SRK_08-04-2016

 SŁ

Dodaj komentarz