• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

WRESZCIE „SOLIDARNOŚĆ” DAJE SWÓJ PROJEKT EMERYTUR STAŻOWYCH

Byslawluk

lut 23, 2021

W Pałacu Prezydenckim rozmawiano dziś TJ. 23 LUTEGO 2020 ROKU, także o sytuacji gospodarczej w związku z pandemią, w szczególności kwestii bezrobocia; programie Nowego Ładu gospodarczego w kontekście zmniejszenia obciążeń osób najmniej zarabiających; propozycjach zmian ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz przedstawionym przez NSZZ „Solidarność” projekcie ustawy o emeryturach stażowych.

TAK, TAK, TAK – Cytujemy:

„…przedstawionym przez NSZZ „Solidarność’ projekcie ustawy o emeryturach stażowych”.

Tutaj link do tego spotkania: 

\

Czekamy zatem na ten projekt, gdyż obydwaj Panowie Duda Andrzej i Duda Piotr obiecali ustanowić emerytury stażowe, dwukrotnie w maju 2015 i 2020 roku, a konkretnie 5 maja. W zasadzie to po pierwszym maja, drugim i trzecim, 5 maja mógłby być od tego roku świętem narodowym ustanowienia emerytur stażowych. Bowiem po tylu latach walki OPZZ o emerytury stażowe 35/40, jeszcze za czasów śp. Jana Guza – przewodniczącego OPZZ.

Możliwość skorzystania z prawa do emerytury ze względu na staż pracy – ma długą historię.

A całość problemu rozpoczęła się w momencie wprowadzenia reformy emerytalnej w 1998 r i przejście z systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki.

To wtedy zmieniono sposób wyliczania emerytur. Wprowadzono metodę, według której – ile sobie uskładasz, podzielone przez dalszy przewidywany okres przeżycia – będzie stanowiło twoją emeryturę.

Wtedy też okazało się, że bez wpłat na fundusz emerytalny wiek emerytalny jest kwestią drugo- czy trzecioplanową. Można pracować i 100 lat, ale jeśli się nie odprowadza składek, to nie ma szans nawet na minimalną emeryturę.

OPZZ od 2010 roku nieprzerwanie walczy o emerytury stażowe. Przez dwie kadencje Sejmu związkowcy prezentowali tę inicjatywę w parlamencie.

Nasz projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników, był już dwukrotnie przedstawiany w Sejmie ( 22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r. ).

Nie ma dnia, abyśmy nie zabiegali o to rozwiązanie. Do naszej organizacji dzwonią ludzie i pytają, dlaczego to najbardziej OPZZ, w tym ZZ „PRZERÓBKA” walczy o ustanowienie emerytur stażowych?

Każdorazowo odpowiadamy, ponieważ są to najbardziej wyczekiwane i sprawiedliwe oraz należne emerytury dla najbardziej zasłużonych długoletnich pracowników, które mają być prawem, a nie obowiązkiem.

Proponowane rozwiązanie przyniesie pracownikom i państwu następujące korzyści:

– stworzy silny bodziec do podejmowania rejestrowanej aktywności zawodowej,

– wpłynie na zwiększenie liczby osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, co przyniesie zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
– spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

– wpłynie na zwiększenie wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto również podkreślić, a przy tym wyrazić duże uznanie dla bardzo aktywnej grupy na Facebooku, założonej przez pana Józefa Motyka, pod wymowną nazwą: „Gdzie nasze obiecane emerytury stażowe panie prezydencie Duda”. Jest to grupa publiczna licząca już 1,8 tys. członków.

– Dlatego wszyscy razem zjednoczeni w walce o ustanowienie emerytur stażowych, mówimy jednym głosem, że nie może tylko PESEL decydować o prawie do emerytury, ale również staż pracy – oświadcza Sławomir Łukasiewicz, członek tej grupy, i zarazem przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA” – OPZZ.

Zamieszczamy również dwa wymowne filmiki. 

 

 

Dodaj komentarz