MINISTER ODPOWIADA NA NASZE DEPUTATOWE OŚWIADCZENIE

slawluk

OTO JAK MOŻNA SIĘ USTOSUNKOWAĆ BEZ USTOSUNKOWANIA I ODPOWIADAĆ BEZ ODPOWIADANIA ORAZ ZAMIAST INFORMOWAĆ TO DEZINFORMOWAĆ. ALE ZANIM TO NASTĄPI TO KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE TEGO, CO BYŁO: Po tym jak Sejm przyjął 12.10.2017 r.  ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, za przyjęciem której głosowało 423 posłów, przeciw był […]

WYPŁATY REKOMPENSAT WĘGLOWYCH W BUDŻECIE USTALONE – Pieniądze na pohybel bezpłatnego węgla w górnictwie węgla kamiennego. 

slawluk

Już 6 listopada 2017 r. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która zacznie obradować o godz. 19:00 w  sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C). Komisja ma rozpatrzeć  zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr […]

O LIKWIDACJI WĘGLA DEPUTATOWEGO W GÓRNICTWIE

slawluk

PLATFORMA OBYWATELSKA BEZ OBYWATELI, SOLIDARNOŚĆ BEZ SOLIDARNOŚCI, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ BEZ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI, ZAŚ PRZERÓBKA BEZ PRZERÓBKI USTAWY W SENACIE SIĘ ZŁOŚCI. Senat bez poprawek przyjął ustawę o utracie prawa do bezpłatnego węgla. Senatorowie przyjęli ją stosunkiem głosów 59 do 26. Trzech wstrzymało się od głosu. Co zawiera uchwalona […]

MAMY UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU REKOMPENSACYJNYM Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

slawluk

W dniu 5 października 2017 r. do Sejmu RP trafił projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. W procesie legislacyjnym nadano mu numer druku 1881. Warto zatem gruntownie zapoznać się z jego uzasadnieniem i przedstawić na gorąco swe uwagi oraz wnioski. Bardzo gorąco do tego […]

PANI PREMIER CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ, KIEDY WĘGIEL EMERYCKI BĘDZIE PRZYWRÓCONY?

slawluk

„Szanowna Pani Premier! Zwracam się do Pani z prośbą o interwencję i jak najszybsze podjęcie działań w kwestii uregulowania i uporządkowania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych”. Tymi słowami interpelacją nr 14049 z dnia 5 lipca 2017 r. zwrócił się do Pani […]

ŁĄCZY ICH CIĘŻKA PRACY, KTÓREJ ŁĄCZYĆ NIE MOŻNA. MINISTER ENERGII WYJAŚNIA DLACZEGO?

slawluk

Aż się nie chce wierzyć, że pracy górniczej nie można zaliczyć do pracy wykonywanej przy przeróbce mechanicznej węgla, i do każdej innej wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnych warunkach.  Przez takie, a nie inne przepisy, dochodzi do takich absurdów. Górnik, który uległ wypadkowi w pracy w wieku 31 lat […]